O spoločnosti

Predstavenstvo :

Ing. Ján Krta – predseda predstavenstva

email : jan.krta@tssm.sk

Životopis

 

 

Ing. Patrícia Martincová – člen predstavenstva

email : patricia.martincova@tssm.sk

Životopis

 

 

Marek Vrbický – člen predstavenstva

email : marek.vrbicky@tssm.sk

Životopis

 

 

 

Dozorná rada :

Ing. Petr Skalník – predseda dozornej rady

Mgr. Vladimír Palko – člen dozornej rady

Ing. Jana Špánková – člen dozornej rady

Ing. arch. Ľubomír Boháč – člen dozornej rady