O spoločnosti

Predstavenstvo:

Ing. Patrícia Martincová – predseda predstavenstva

email: patricia.martincova@tssm.sk

Renáta Rafayová – člen predstavenstva

email: renata.rafayova@tssm.sk

Marek Vrbický – člen predstavenstva

email: marek.vrbicky@tssm.sk

Dozorná rada:

Mgr. Juraj Mikulášek – predseda dozornej rady

Mgr. Milena Gaálová – člen dozornej rady

Ing. Igor Just – člen dozornej rady

Mgr. Marián Kulich – člen dozornej rady

Viliam Soják – člen dozornej rady