O spoločnosti

Predstavenstvo:

Ing. Patrícia Martincová – predseda predstavenstva

email : patricia.martincova@tssm.sk

Životopis

Mgr. Marián Forner – člen predstavenstva

email: marian.forner@staremesto.sk

Životopis

Marek Vrbický – člen predstavenstva

email : marek.vrbicky@tssm.sk

Životopis

Dozorná rada:

Mgr. Juraj Mikulášek – predseda dozornej rady

Mgr. Milena Gaálová – člen dozornej rady

Ing. Igor Just – člen dozornej rady

Mgr. Marián Kulich – člen dozornej rady

Renáta Rafayová – člen dozornej rady

Viliam Soják – člen dozornej rady