E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
23. 03. 2023 Faktúra č.2023/192 / repre 62,94 € s DPH sipka
23. 03. 2023 Faktúra č. 2023/019 / ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby 152 612,23 € bez DPH sipka
23. 03. 2023 Faktúra č.2023/167 / výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika 7 096,90 € bez DPH sipka
22. 03. 2023 Faktúra č.2022/839 / výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova 15 263,18 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2022/802 67 822,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/113 / elektrina 34,88 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/113 / elektrina 34,38 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/156 / oprava kotla 66,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/155 / voda 90,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/154 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 2 600,34 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/153 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/152 / členský príspevok 390,00 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/151 / prevoz kameňov 92,50 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/172 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/171 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/157 / elektrina 2 794,72 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/158 / elektrina 973,49 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/149 / bio odpad 119,87 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/148 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/147 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu 2,18 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/145 / gps prenosy 436,19 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/142 / servis parkovacieho systému 236,40 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/143 / PHM 3 828,79 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/131 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/130 / aktualizácia webu tssm 270,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/126 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/127 / servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/125 / prenájom kopírok 143,82 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/139 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/140 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/122 / vodné, stočné 156,42 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/119 / dopravné značenie 699,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/116 / servis výsuvnej brány 1 696,38 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/112 / posypová soľ 18 978,96 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/175 / antigrafitovy postrek 187,69 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/173 / hygienické potreby 847,93 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/170 / telekomunikačné služby 134,02 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/168 / elektronické stravné lístky 5 748,97 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/160 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/161 / prihlásenie vozidla na gps prenosy 1,20 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/146 / doprvavné značenie 351,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/138 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/137 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/136 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/135 / plyn 854,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/134 / úkony vozidla na DI 50,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/133 / úkony vozidla na dopravnom inštitúte 266,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/132 / prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte 40,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/120 / servis auta 327,01 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/115 / hygienické potreby 715,34 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/162 / servis stroja Kärcher 165,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/163 / servis stroja Kärcher 1 735,68 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/164 / servis stroja Kärcher 716,93 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/159 / servis stroja Kärcher 4 320,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/121 / servis Kuboty 3 032,77 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/124 / čistenie uličných vpustov 274,56 € s DPH sipka
20. 03. 2023 Faktúra č.2023/104 / zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika 98 562,03 € bez DPH sipka
20. 03. 2023 Faktúra č. 2023/117 / rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried 93 069,71 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/150 / drobné remeselné a stavebné práce 1 540,00 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/144 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/123 / výpočtová technika + servis 2 508,00 € s DPH sipka
08. 03. 2023 Faktúra č.2023/166 / repre 81,73 € s DPH sipka
08. 03. 2023 Faktúra č.2023/165 / trávové osivo 989,98 € s DPH sipka
27. 02. 2023 Faktúra č.2022/757 / dlažba 4 468,00 € bez DPH sipka
22. 02. 2023 Faktúra č. 2023/114 / repre 50,44 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/706 / rekonštrukcia spevnených plôch 25 733,23 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/097 / sanitárne čistenie 900,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / SERVIS AUTA 160,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/875 / stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 33 895,28 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/109 / auto 20 990,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/077 / servis áut 348,64 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/075 / náhradné diely do áut 555,60 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/072 / drobné remeselné a stavebné práce 1 550,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/069 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/070 / gps prenosy 436,19 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/062 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/061 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/060 / plyn 854,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/059 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/058 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/065 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/035 / hygienické potreby 728,33 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/033 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/049 / vodné stočné 133,30 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/045 / elektrina 250,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/039 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/044 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/046 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/027 / servis auta 272,86 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/029 / servis auta 1 312,08 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/028 / SERVIS AUTA 565,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/108 / oprava čistiaceho stroja 715,58 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/107 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/103 / pracovné oblečenia 655,99 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/102 / elektronické stravné lístky 6 310,48 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/101 / zimná údržba 29 815,96 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/098 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/100 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 775,43 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/099 / preprava soli 108,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/105 / servisné úkony na klimatizačných zariadeniach 403,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/110 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/111 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/021 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 331,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/030 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 212,21 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/031 / prenájom mobilných WC - Silvester 590,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / servis toaliet 54,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/036 / výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici 587,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/047 / profylaktika parkovacieho systému 340,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/034 / kancelárske potreby 406,64 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/051 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/050 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/073 / elektrina 3 247,81 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/074 / elektrina 727,45 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/052 / nájom parkovacieho systému 0,00 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/053 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/067 / PHM 4 259,89 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/056 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/055 / prenájom kopírok 105,79 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/057 / nájom nebytového priestoru 839,27 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/063 / preprava soli 216,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/068 / biologicky rozložiteľný odpad 119,50 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/085 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/084 / čistenie uličných vpustov 274,56 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/086 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/071 / stavebný materiál 86,98 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/076 / spotreba vody na vianočných trhoch 142,45 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/082 / voda 112,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/081 / dopravné značenie 1 138,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/091 / siete na parkoviská 1 246,74 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/088 / servis stroja Kärcher 3 619,20 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/089 / servis stroja Kärcher 2 178,24 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/090 / servis stroja Kärcher 45,50 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/095 / odvoz odpadu z medickej záhrady 266,83 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/096 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu 1,92 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/928 / zimná údržba 21 373,08 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/083 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/092 / telekomunikačné služby 141,01 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/80 / posypová soľ 224,64 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/79 / sypač na ťažné zariadenie 1 890,00 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/78 / posypová soľ 698,88 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/087 / káva, mlieko 50,99 € s DPH sipka
30. 01. 2023 Faktúra č.2023/048 / repre 67,74 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/923 / plyn 103,14 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/922 / plyn 3 173,21 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/921 / elektrina 31,55 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/920 / drobné remeselné a stavebné práce 1 550,00 € bez DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/901 / elektrina 910,97 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/900 / elektrina 90,68 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/898 / elektrina 3 043,71 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/026 / plyn 323,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/025 / plyn 4,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/024 / plyn 71,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/023 / plyn 717,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/022 / plyn 2 150,00 € sipka
18. 01. 2023 Faktúra č.2022/927 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/904 / náhradné diely do auta 772,32 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/905 / revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA 16 341,48 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/906 / oprava aizovanému systému riadenia na parkovisku 366,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/006 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/907 / odvoz odpadu zo Žilinskej ulice 129,48 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/908 / servis tepelnoenergetických zariadení 859,08 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/909 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 4 568,30 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/910 / preprava soli 216,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/912 / servis mobilných WC 432,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/911 / prenájom mobilných WC 530,51 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/903 / GPS prenosy 436,19 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/902 / biologicky rozložiteľný odpad 586,27 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/887 / montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí 23 750,54 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/005 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/897 / PHM 5 035,54 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/895 / prenájom kopírok 128,98 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/894 / vedenie zoznamu akcionárov 372,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/003 / technik požiarnej ochrany 141,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/896 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/893 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/892 / hygienické potreby 758,40 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/891 / zápožička výdajníka vody 6,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/002 / prenájom trhoviska 3 075,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/001 / prenájom 74ks trhových stolov 6 150,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/889 / hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/888 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/886 / Servis auta Ford transit 210,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/885 / servis auta Ford transit 3 495,23 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/890 / servis auta Mercedes Vito 65,81 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/017 / servis auta Mercedes VITO 197,21 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/918 / telekomunikačné služby 143,47 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/014 / Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí 4 586,94 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/916 / vedenie personalistky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/020 / frézované rezivo 4 770,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/016 / dopravné značenie 112,80 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/919 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR 960,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/015 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR 864,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/018 / odťah zametacieho vozidla 70,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/917 / úprava web stránky 540,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/010 / dochádzka a prístup - licencia, cloud 2 692,66 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/009 / kamery - licencia, cloud 1 681,34 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/915 / nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 1,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/914 / nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 12,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/008 / stravné lístky 6 312,30 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/913 / čistenie kanalizácie WC Palackého 772,70 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/007 / vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 6 510,00 € bez DPH sipka
16. 01. 2023 Faktúra č.2022/905 / revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 13 617,90 € s DPH sipka
04. 01. 2023 Faktúra č.2023/004 / servis auta Mitsubishi Fuso 717,89 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/882 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/850 / servis stroja Kärcher 1 115,86 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/800 / servis stroja Kärcher 2 781,22 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/844 / servis stroja Kärcher 199,20 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/803 / servis stroja Kärcher 268,44 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/797 / servis stroja Kärcher 99,60 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/876 / riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 81 998,06 € bez DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/883 / stavebný materiál 77,46 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/799 / servis stroja Kärcher 629,40 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/798 / servis stroja Kärcher 149,40 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/786 / Servis stroja Kärcher 614,24 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/785 / servis stroja Kärcher 302,02 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/784 / servis stroja Kärcher 814,30 € s DPH sipka