Faktúry | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

VloženéNázovSumaDetail
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/383 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/381 / platba za elektrinu 475,37 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/380 / platba za elektrinu 93,50 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/374 / platba za plyn 41,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/375 / platba za plyn 990,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/376 / platba za plyn 335,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/377 / platba zemného plynu 30,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/378 / spotreba plynu 5,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/379 / spotreba elektriny 231,56 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/363 / biologicky rozložiteľný odpad 10,76 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/368 / poplatky za telekomunikačné služby 55,57 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/365 / telekomunikačné poplatky 20,50 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/366 / telekomunikačné poplatky 107,96 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/372 / leasing 1 744,52 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/373 / leasing 1 606,94 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/286 / sášky na psie exkrementy 348,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/296 / hygienické potreby 828,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/295 / vrecia 1 038,24 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/320 / vrecia 296,64 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/339 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/339 / dopravné značky 554,04 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/342 / vodorovné dopravné značenie 46,34 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/343 / výročná správa 456,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/355 / krovinorezy 1 250,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/360 / led reflektory 69,47 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/358 / preprava, nakládka a vykládka betónových zábran 319,68 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/359 / oprava auta 275,35 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/382 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/283 / mzdové služby a mzdová agenda 1 080,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/269 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 219/301 / inštalácia rozvodov 2 820,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/326 / VKK 3 233,28 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/391 / poskytnuté služby 1 261,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/344 / služby na rázusovom nábreží 2 568,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/382 / reštauračný systém 240,00 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/351 / pokladničný systém 1 739,41 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/371 / servis pokladnice 32,40 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/369 / rekonštrukčné a zariaďovacie práce 7 186,50 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/370 / parapet do okna 2 382,04 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/357 / stavebné a maliarske práce 11 340,65 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/349 / liate podlahy 4 816,48 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/335 / stravné lístky 3 886,44 € sipka
16. 08. 2019 Faktúra číslo 2019/353 / stravné lístky 23,71 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/345 / modem 216,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/304 / obruče na smeti, oplotenie 526,80 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/305 / postreky, hnojivá 163,20 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/321 / biologicky rozložiteľný odpad 127,93 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/274 / biologicky rozložiteľný odpad 77,83 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/338 / odmena za verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka odmien pre spločnú správu v odboroch použitia predmetov ochrany podľa autorského zákona, zvukový prijímač v stravovacích a pohostinských prevádzkach 40,80 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/337 / práce bezpečnostného technika 105,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/323 / dopravné značenie 205,91 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/270 / VKK 2 602,56 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/327 / dátové prenosy z GPS modulu 504,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/287 / gps sledovacie zariadenie 208,50 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/268 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/224 / mzdové služby a mzdová agenda 1 080,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/223 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/316 / práce technika požiarnej ochrany 139,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/330 / poskytnuté služby 1 317,00 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/285 / stravné lístky 3 724,51 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/288 / servis zatopených výsuvných stĺpikov 2 191,32 € sipka
30. 07. 2019 Faktúra číslo 201/302 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 204,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/331 / vodné, stočné 143,02 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/336 / zberná nádoba na papier 103,58 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/324 / magnetická folia na autá 71,23 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/319 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/314 / odber zemného plynu 104,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/313 5,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/312 / odber zemného plynu 30,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/311 / odber zemného plynu 335,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/310 / odber zemného plynu 990,00 € sipka
24. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/309 / odber zemného plynu 41,00 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/317 / spotreba elektriny 231,56 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/318 / spotreba elektriny 93,50 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/333 / odber elektriny 575,89 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/329 / poplatky za telekomunikačné služby 104,76 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/322 / poplatky za telekomunikačné služby 55,00 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/334 / poplatky za telekomunikačné služby 20,50 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/306 / leasing čistiaceho auta 1 734,52 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/308 / leasing čistiaceho auta 1 947,24 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/307 / leasing príslušenstva k čistiacemu autu 1 596,00 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/300 / prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/299 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/325 / maliarske potreby 1 147,87 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/303 / dosky 89,46 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/293 / plochá tyč 21,48 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/292 / baufix betón, osb dosky 663,76 € sipka
15. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/297 / murárske potreby 75,96 € sipka
01. 07. 2019 Faktúra číslo 2019/294 / notebook 443,25 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/252 / náhradné kartáče na čistiace auto 474,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/284 / upgrade pokladne 242,64 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/257 / otvorenie zámkov 50,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/217 / oprava havarijného stavu elektroinštalácie 2 123,23 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/242 / elektroinštalačný materiál 153,20 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/205 / dovoz, vyloženie, odvoz VKK 3 012,96 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/209 / audit 4 200,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/248 / servisná prehliadka čistiaceho auta 129,16 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/249 / leasing čistiaceho auta 1 744,52 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/250 / leasing príslušenstva k čistiacemu autu 1 606,94 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/247 / servis čistiaceho auta 591,90 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/229 / vrecia 1 038,24 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/228 / hygienické potreby 659,64 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/227 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/239 / dopravné značenie 63,36 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/238 / dopravné značenie 143,30 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/183 / vedenie mzdovej agendy a mzdových služieb 1 080,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/182 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/184 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/279 / poplatky za telekomunikačné služby 20,50 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/278 / samozavlažovacie kvetináče 7 635,60 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/277 / poplatky za telekomunikačné služby 115,11 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/244 / elektrická prípojka na akcii 180,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/245 / ekonomické poradenstvo 300,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/275 / spotreba elektriny 0,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/273 / spotreba elektriny 93,50 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/272 / spotreba elektriny 231,56 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/271 / vodné, stočné 213,98 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/255 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/256 / odvoz odpadu 408,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/263 / pásky na vrecia 264,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/258 / dodávka zemného plynu 41,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/262 / dodávka zemného plynu 5,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/261 / dodávka zemného plynu 30,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/259 / dodávka zemného plynu 990,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/260 / dodávka zemného plynu 335,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/264 / potreby na rekonštrukčné práce 225,11 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/265 / sadrokarton 89,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/243 / brúska, príslušenstvo 417,16 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/266 / skrutkovač, príslušenstvo, maliarske potreby 625,97 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/253 / poplatky za telekomunikačné služby 55,57 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/267 / led reflektory, spínacie hodiny 156,76 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/251 / pracovné oblečenie 234,12 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/281 / stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 1 301,00 € sipka
14. 06. 2019 Faktúra číslo 2019/222 / stravné lístky 3 778,49 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/225 / náhradné kefy na čistiace auto 200,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/214 / telekomunikačné služby 20,50 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/199 / telekomunikačné služby 55,57 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/213 / telekomunikačné služby 103,95 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/212 / spotreba elektrickej energie 93,50 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/211 / spotreba elektrickej energie 231,56 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/219 / spotreba elektrickej energie 831,71 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/204 / spotreba zemného plynu 5,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/200 / spotreba zemného plynu 41,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/201 / spotreba zemného plynu 990,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/202 / spotreba zemného plynu 335,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/203 / spotreba zemného plynu 30,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/218 / vodné a stočné 258,56 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/170 / dovoz a likvidácia odpadu 2 283,84 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/210 / stavebný materiál 346,32 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/208 / stavebný materiál 135,70 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/191 / stavebný materiál 376,32 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/100 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/130 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/131 / vedenie mzdovej agendy 1 080,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/221 / stavebné práce 1 205,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/177 / žlaby 1 110,99 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/194 / rozvodnica kovova 391,92 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/185 / čerpanie odpadovej vody 357,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/168 / drogéria 998,66 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/195 / odvoz odpadu 204,00 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/207 / výmena žiaroviek na semafóroch 75,60 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/206 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
23. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/188 / smetné vrecia 957,00 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/189 / Sáčik na psie exkrementy 348,00 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/197 / leasing - MIC 34C 1 734,52 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/198 / leasing MIC 34C 1 606,94 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/215 / toner do tlačiarne 78,00 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/196 / pracovné oblečenie 1 310,23 € sipka
16. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/180 / DOXX - stravné lístky 3 958,42 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/146 / leasing MIC 34 C 1 957,24 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/144 / leasing MIC 34 C 1 744,52 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/145 / leasing MIC 34 C 1 606,94 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/179 / práce bezpečnostného technika 105,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/133 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/171 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/172 / prenájom pozemku 3 075,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/175 / telekomunikačné služby 115,54 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/173 / spotreba elektrickej energie 1 136,35 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/165 / spotreba elektrickej energie 231,56 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/166 / spotreba elektrickej energie 93,50 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/142 / spotreba vody 26,75 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/164 / spotreba vody 285,31 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/169 / odstránenie poruchy na webovej stránke 180,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/176 / telekomunikačné služby 20,50 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/159 / telekomunikačné služby 55,57 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/148 / spotreba zemného plynu 41,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/181 / zberná nádoba 99,60 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/151 / spotreba zemného plynu 30,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/152 / spotreba zemného plynu 5,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/149 / spotreba zemného plynu 990,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/150 / spotreba zemného plynu 335,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/125 / odvoz odpadu 204,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/157 / odvoz odpadu 204,00 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/126 / stavebný materiál 575,52 € sipka
13. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/187 / murársky stojan 277,67 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/186 / stavebný materiál 185,18 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/174 / stavebný materiál 136,12 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/154 / stavebný materiál 39,90 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/132 / rozpočtovanie stavebných prác 70,00 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/162 / technik požiarnej ochrany 205,00 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/163 / dodávka a montáž nového kotla 2 548,00 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/163 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/122 / elektronická prípojka 480,00 € sipka
10. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/105 / odvoz a likvidácia odpadu 1 189,45 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/121 / dopravné značenie 1 049,71 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/120 / dopravné značenie 144,90 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/153 / dopravné značenie 171,60 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/127 / servis výsuvných stĺpikov 1 724,40 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/087 / dopravné značenie 1 523,39 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/190 / LED trubice 612,50 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/161 / polygrafické služby 410,40 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/138 / servis Mercedes Sprinter 1 236,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/192 / servis dielov MIC 34C 439,79 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/167 / rozpočtovanie stavebných prác 370,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/143 / rozpočtovanie stavebných prác 220,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/147 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/134 / smetné vrecia 957,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/178 / poskytnuté služby 1 303,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/193 / pomocné práce 1 800,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/141 / stavebné práce 290,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/160 / biobit 324,00 € sipka
09. 05. 2019 Faktúra číslo 2019/128 / stravné lístky 3 598,56 € sipka
09. 04. 2019 Faktúra číslo 2019/137 / elektro 1 449,75 € sipka
09. 04. 2019 Faktúra číslo 2019/135 / smerovky a svetlá 984,00 € sipka
09. 04. 2019 Faktúra číslo 2019/136 / metla štandardná 720,00 € sipka
09. 04. 2019 Faktúra číslo 2019/139 / osvetlenie 671,49 € sipka
05. 04. 2019 Faktúra číslo 2019/101 / poskytnuté služby 1 221,00 € sipka
21. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/103 / zastrešenie trhoviska 21 650,00 € sipka
21. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/054 / odber elektrickej energie počas prevádzky klziska 435,07 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 38 0,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/094 / servis a údržba čistiace stroja 37,80 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/090 / bočná metla 720,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/075 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/076 / vedenie mzdovej agendy a mzdových služieb 1 080,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/051 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/091 / výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia m 300,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/095 / poistenie - PZP 41,86 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/089 / prevoz stánkov 520,32 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/035 / detská zóna 700,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/083 / diaľkové ovládače 210,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/084 / odvoz odpadu 204,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/097 / leasing - MIC 34 C príslušenstvo 1 596,94 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/096 / leasing - MIC 34 C 1 734,52 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2018/665 / prenájom mobilného oplotenia 178,80 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2018/666 / prenájom mobilných toaliet 1 584,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2018/676 / prenájom prestrešenia 3 200,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/088 / kúpa vozidla 13 000,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/086 / servis vozidla 2 384,85 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2018/560 / hrnčeky na Vianočné trhy s potlačou 7 080,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/114 / servisné úkony na vozidle 240,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/115 / hranoly smrekové 1 200,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/092 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/080 / vrecia 957,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/081 / drogéria 401,28 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/119 / spotreba - vodné, stočné 180,55 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/117 / telekomunikačné služby 20,50 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/124 / stavebný materiál 39,10 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/123 / stavebný materiál 239,62 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/118 / spotreba - elektrickej energie 1 298,78 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/098 / telekomunikačné služby 55,57 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/073 / DOXX - stravné lístky 3 778,49 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/102 / telekomunikačné služby 104,22 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/104 / stavebné práce 290,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/107 / spotreba - elektrická energia 231,56 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/108 / spotreba - elektrická energia 93,50 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/106 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/112 / spotreba - zemný plyn 30,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/111 / spotreba - zemný plyn 335,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/110 / spotreba - zemný plyn 990,00 € sipka
18. 03. 2019 Faktúra číslo 2019/109 / spotreba - zemný plyn 41,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/043 / telekomunikačné služby 55,57 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/025 / spotreba elektrickej energie 35,63 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/026 / spotreba elektrickej energie 104,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/042 / leasing 1 606,94 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/041 / leasing 1 744,52 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/068 / poskytnuté služby 1 237,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/070 / nájom za nebytové priestory 1,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/069 / nájom za pozemok 12,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/064 / telekomunikačné služby 20,50 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/055 / prevoz a likvidácia odpadu 1 192,80 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/056 / spotreba vody 202,85 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/058 / spotreba elektrickej energie 231,56 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/059 / spotreba elektrickej energie 93,50 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/60 / spotreba elektrickej energie 1 669,90 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/061 / zneškodnenie odpadu v Spaľovni 71,04 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/062 / zásobníkový zohrievač 1 583,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/063 / servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/6 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
25. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/7 / Prenájom pozemku 3 075,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/053 / telekomunikačné služby 125,30 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/050 / spotreba - zemný plyn 5,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/049 / spotreba - zemný plyn 30,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/047 / spotreba - zemný plyn 990,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/046 / spotreba - zemný plyn 41,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/052 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/027 / drogéria 1 000,73 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/028 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/032 / stavebný materiál 65,88 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/066 / servis vozidla 360,90 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/067 / stĺpiky 63,12 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/065 / stĺpiky 589,87 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/057 / stavebné práce 1 080,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/014 / technické zabezpečenie 144,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/029 / servis vozidla 475,64 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/030 / prevoz stánkov 456,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/036 / vypracovanie PD - elektroinštalácia 350,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/034 / havarijný výjazd 175,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/037 / preprava, nakládka a vykládka betónovej zábrany 226,08 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/044 / preprava nákladným autom 288,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/048 / spotreba - zemný plyn 335,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/078 / hoblovačka 979,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/079 / podlahová doska 1 851,00 € sipka
22. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/667 / havarijný výjazd 516,00 € sipka
18. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/031 / Brúska, akumulátor, príslušenstvo 462,17 € sipka
18. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/653 / dovoz, vyloženie VKK 5 035,68 € sipka
18. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/45 / odvoz odpadu 204,00 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/38 / kancelárske potreby 344,72 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/12 / kancelárske potreby 148,87 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/23 / dátové prenosy z GPS modulu 1 308,00 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/9 / dátové prenosy z GPS modulu 126,00 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/669 / vedenie zoznamu akcionárov 372,00 € sipka
14. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/13 / DOXX - stravné lístky 3 958,42 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/5 / poistenie - PZP 152,84 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/652 / prevoz stánkov 504,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/4 / technik požiarnej ochrany 139,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/22 / preprava predajného stánku 234,72 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/15 / spotreba zemného plynu 41,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/19 / spotreba zemného plynu 5,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/18 / spotreba zemného plynu 30,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/17 / spotreba zemného plynu 335,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/16 / spotreba zemného plynu 990,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/631 / dodanie účtovných služieb 1 680,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/632 / vedenie mzdovej agendy a mzdové služby 1 080,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/648 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/651 / telekomunikačné služby 120,62 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/650 / telekomunikačné služby 55,57 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/655 / odvoz štrku 146,41 € sipka
13. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/654 / stavebný materiál 512,23 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/657 / stavebný materiál 380,64 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/659 / spotreba elektrickej energie 1 325,08 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/660 / spotreba elektrickej energie 230,07 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/658 / spotreba elektrickej energie 487,59 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/662 / poskytnuté služby 1 349,00 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/664 / servis tepelnoenergetických zariadení 1 068,00 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra čislo 2018/668 / zb. nádoba na papier 107,57 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/672 / dodávka zemného plynu 419,52 € sipka
12. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/656 / spotreba vody 392,30 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2018/670 / prenájom hydrantu 37,45 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/21 / spotreba energie 93,50 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/20 / spotreba energie 231,56 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/008 / telekomunikačné služby 20,50 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/012 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
11. 02. 2019 Faktúra číslo 2019/011 / Vrecia 957,00 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/567 / dodané služby spojené s prevádzkou 156,00 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/523 / dodané služby spojené s prevádzkou 312,00 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2017/375 / prenájom mobilného oplotenia 150,00 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2017/494 / prenájom mobilného oplotenia 150,00 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2017/550 / prenájom mobilného oplotenia 381,60 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2017/418 / prenájom mobilného oplotenia 150,00 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2019/003 / leasing - KM 105 R 1 947,24 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2019/002 / leasing - MIC 34 C 1 596,94 € sipka
08. 01. 2019 Faktúra číslo 2019/001 / leasing - MIC 34 C 1 734,52 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/636 / trhovisko Žilinská - technické dokumentácie 600,00 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/640 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/643 / vypratávanie a odvoz PET fliaš 70,00 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/649 / bezpečnostné práce technika 105,00 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/647 / stavba pódia 576,00 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/646 / hygienické potreby 655,54 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/645 / stavebný materiál 50,70 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/644 / patka 34,42 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/598 / odvoz a likvidácia odpadu 3 918,72 € sipka
07. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/627 / DOXX - Stravné lístky 3 814,47 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 1 0,00 € sipka