E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
26. 09. 2022 Faktúra č.2022/618 / ubytovanie na kongrese 127,20 € s DPH sipka
23. 09. 2022 Faktúra č.2022/617 / miešačka 2 604,00 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/551 / servis dvojkrídlovej brány 55,50 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/550 / Oprava stroja Kärcher MIC 34C 1 287,02 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/549 / oprava stroja Kärcher MC 130 adv 294,91 € sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/548 / zapožičanie PDZ Blumentálska cyklotrasa II. - 3.etapa 911,14 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/547 / servis auta Škoda octavia Combi 1 496,23 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/546 / elektrina 27,77 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/545 / servis tepelnoenergetických zariadení 859,08 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/544 / servis auta Mercedes sprinter 706,78 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/543 / kancelárske potreby 541,94 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/565 / kamery - licencia, cloud 140,11 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/564 / zapožičanie PDZ Blumentálska, cyklotrasa II, - 4.etapa 448,03 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/563 / vodné stočné 171,12 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/562 / gps prenosy 436,19 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/561 / plyn 358,38 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/560 / prenájom kopírok 105,97 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/559 / servis auta Hyundai H1 90,00 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/558 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 3 791,96 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/557 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 320,40 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/556 / spotrebný materiál na Mitsubishi Fuso 90,00 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/555 / odvoz odpadu z Medickej záhrady prostredníctvom VKK 588,18 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/554 / servis a hotline parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/553 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/582 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/581 / tabule 627,60 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/580 / tabuľky, dopravné značenia, nálepky, grafické práce 1 736,40 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/579 / zapožičanie PDZ Blumentálska, cyklotrasa II. - 4.etapa 308,52 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/578 / vrecia 16 775,80 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/577 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 09. 2022 Faktúra č.2022/576 / oprava kosačky 65,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúr č.2022/575 / ad blue, motorový olej 84,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/574 / elektrina 366,35 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/573 / elektrina 1 314,91 € sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/572 / pohonné hmoty 4 374,80 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/571 / voda 140,80 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/570 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/569 / elektrina 161,79 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/568 / elektrina 82,51 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/567 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/566 / monitorovanie dochádzky a prístupu 224,39 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/584 / vedenie personalistiky a miezd, vedenie účtovníctva 2 960,00 € sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/590 / plyn 4,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/589 / plyn 59,00 € sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/588 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/587 / plyn 770,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/596 / biologicky rozložiteľný odpad odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 190,63 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/595 / nájomné a ostatné služby 550,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/594 / stavebný materiál 476,23 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/593 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 5 831,59 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/592 / servis tepelnoenergetickej energie 859,08 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/597 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/530 / havarijný výjazd 648,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/529 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/534 / čistenie uličných vpustov 1 372,80 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/533 / čistenie uličných vpustov 960,96 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/532 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/537 / predĺženie lisovacej lopaty 11 520,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/510 / uniakryl a riedidlo 1 604,00 € s DPH sipka
20. 09. 2022 Faktúra č.2022/504 / údržba samozavlažovacích kvetináčov 4 283,00 € s DPH sipka
12. 09. 2022 Faktúra č.2022/552 / tesco poukážky 1 000,00 € s DPH sipka
12. 09. 2022 Faktúra č.2022/516 / stravné lístky 5 367,60 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/528 / krátkodobý prenájom mobilných wc 880,50 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/517 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/484 / sáčky na psie exkrementy 1 796,40 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/502 / zapožičanie PDZ Blumentálska asfaltovanie etapa 1 1 135,98 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/503 / zapožičanie PDZ Blumentálska asfaltovanie etapa 2 1 135,98 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/518 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/482 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/466 / pristavenie a vývoz VKK 4 073,54 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/523 / chémia do fontán 51,25 € sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/526 / inštalácia rozvodov na Hviezdoslavovom námestí Dni Maďarskej kulrúry 840,00 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/527 / pristavenie a vývoz VKK 3 181,34 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/525 / inštalácia rozvodov na akcií Korunovačné Slávnosti 1 680,00 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/524 / stavebný materiál 266,22 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/535 / spísanie notárskej zápisnice 240,23 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/536 / príslušenstvo k autám 723,60 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/540 / oprava stroja na VDZ 159,50 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/539 / výjazd servisného technika 149,40 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/542 / oprava stroja na VDZ 48,00 € s DPH sipka
05. 09. 2022 Faktúra č.2022/541 / prenájom oplotenia 37,00 € s DPH sipka
31. 08. 2022 Faktúra č.2022/513 / rekonštrukcia spevnených plôch 82 870,22 € s DPH sipka
30. 08. 2022 Faktúra č.2022/521 / revitalizáciaa priestorov senior centra 112 193,38 € s DPH sipka
30. 08. 2022 Faktúra č.2022/531 / stavebné práce na Mýtnej 20 381,51 € s DPH sipka
22. 08. 2022 Faktúra č.2022/538 / káva, mlieko 37,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/522 / lanové spojky 30,50 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/509 / servis auta fiat ducato 98,98 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/508 / servis auta Ford Transit 710,98 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/515 / chemikálie do fontán 234,61 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/520 / murárske práce 1 404,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/519 / telekomunikačné služby 121,03 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/483 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/479 / demontáž oprava a montáž čerpadla 1 939,97 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č. 2022/478 / stavebný materiál 636,06 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/480 / dochádzka a prístup licencia a cloud 224,39 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/481 / kamery licencia a cloud 140,11 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/474 / prenájom kopírok 120,19 € sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/472 / servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/473 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/477 / odvoz odpadu 485,62 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/476 / servis auta 298,80 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/462 / odvoz odpadu 711,33 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/470 / rezivo sušené, hoblované 5 100,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/471 / vodné, stočné 273,79 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/465 / servisný zásah 199,50 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/464 / oplotenie, pätka 37,00 € sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/463 / elektrina 27,77 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/507 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/506 / servis stroja 708,12 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/505 / elektrina 1 314,59 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/511 / biologicky rozložitelný odpad 484,44 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/499 / servis vozidla GAZ 517,36 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/490 / nájomné a ostatné služby 550,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/489 / telekomunikačné služby 28,80 € sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/485 / hardware a monitoring 434,44 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/498 / plyn 4,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/497 / plyn 59,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/495 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
17. 08. 2022 Faktúra č.2022/494 / plyn 98,00 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/493 / PHM 5 324,20 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/492 / elektrina 350,54 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/488 / elektrina 82,51 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/487 / elektrina 161,79 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/486 / voda 90,80 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/475 / zapožičanie DZ 1 262,93 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/469 / hygienické potreby 1 832,22 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/468 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/467 / ZDZ 598,80 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/512 / dopravné značky 375,36 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/455 / čistenie uličných vpustov + tv monitoring 5 303,64 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/434 / údržba samozavlažovacích kvetináčov 4 282,00 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/416 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/422 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/452 / Vývoz VKK 5 532,54 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/431 / uniakryl a riedidlo 2 032,92 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/442 / hygienické potreby 789,26 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/448 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
16. 08. 2022 Faktúra č.2022/406 / vývoz VKK 4 415,38 € s DPH sipka
09. 08. 2022 Faktúra č.2022/454 / stravné lístky 5 367,60 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/394 / zapožičanie DZ 1 170,34 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/410 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/445 / realizácia vodorovného DZ 622,64 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/424 / zapožičanie DZ 2 157,22 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/435 / servis auta Fiat Ducato 796,74 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/456 / servis auta Fiat Ducato 47,99 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č. 2022/365 / vývoz VKK 4 380,71 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č. 2022/397 / uniakryl a riedidlo 1 134,42 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č. 2022/392 / uniakryl a riedidlo 1 823,22 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č. 2022/386 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č. 2022/324 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
02. 08. 2022 Faktúra č.2022/398 / hygienické potreby 1 401,87 € s DPH sipka
26. 07. 2022 Faktúra č.2022/420 / pohonné hmoty 6 255,03 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/380 / čistenie uličných vpustov 686,40 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/379 / čistenie uličných vpustov 549,12 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/378 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/377 / čistenie uličnej vpuste 8 648,64 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/320 / čistenie uličných vpustov 960,96 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/461 / mlieko, káva 51,80 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/321 / čistenie uličných vpustov 950,40 € sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/352 / údržba samozavlažovacích kvetináčov 4 282,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/334 / vedenie personalistiky a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/353 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č. 2022/393 / príslušenstvo na striekanie VDZ 109,19 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č. 2022/395 / advokát 1 200,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/401 / servis vozidla Ford transit 253,13 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/400 / oprava striekacej pištole na VDZ 359,23 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/399 / diagnostika stroja 230,80 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/405 / stavebný materiál 486,22 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/404 / prenájom montážnej plošiny 336,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/402 / prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € bez DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/403 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € bez DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/411 / prenájom kopírok 116,95 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/412 / vodné stočné 175,20 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/413 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/414 / nájomné a iné služby 550,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/415 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/408 / licencia, cloud - kamery 140,11 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/409 / dochádzka a prístup 224,39 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/423 / biologicky rozložiteľný odpad 97,28 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/417 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/418 / elektrina 476,24 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/419 / elektrina 82,51 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/421 / elektrina 161,79 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/430 / plyn 370,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/425 / plyn 98,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/426 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/427 / plyn 770,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/428 / plyn 59,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/429 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/432 / technik požiarnej ochrany 141,00 € bez DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/457 / servis stroja 503,74 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č. 2022/458 / servis stroja 703,87 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/459 / úkon na DI v BA 120,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/460 / servis stroja 63,46 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/453 / odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu 0,60 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/449 / telekomunikačné služby 120,60 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/450 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/451 / servis tepelnoenergetických zariadení 859,08 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/446 / práce bezpečnostného technika 105,00 € bez DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/447 / murárske práce 1 434,00 € s DPH sipka
21. 07. 2022 Faktúra č.2022/443 / voda 122,60 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/444 / aktivácia systému 43,20 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/433 / odvoz odpadu 129,48 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/439 / hardware a monitoring 411,44 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/438 / elektrina 1 298,61 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/437 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
20. 07. 2022 Faktúra č.2022/436 / hotline a servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
13. 07. 2022 Faktúra č.2022/376 / stravné lístky 5 367,60 € bez DPH sipka
13. 07. 2022 Faktúra č. 2022/375 / stravné lístky 93,04 € bez DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č. 2022/317 / zateplenie stropu a podhľadu ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grosslingova 79 961,11 € s DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č.2022/319 / vývoz VKK 3 103,19 € s DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č.2022/330 / dopravné značenie 3 366,00 € s DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č.2022/331 / zapožičanie prenosného dopravného značenia 188,21 € s DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č. 2022/280 / DZ blumentálska cyklotrasa 2.etapa 3 548,33 € s DPH sipka
07. 07. 2022 Faktúra č. 2022/369 / dopravné značky 14 514,60 € s DPH sipka
27. 06. 2022 Faktúra č.2022/362 / zapožičanie prenosného DZ 1 550,27 € s DPH sipka
27. 06. 2022 Faktúra č.2022/381 / zapožičanie prenosného DZ 1 706,14 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/368 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/326 / vodné, stočné 178,46 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/332 / prenájom montážnej plošiny 768,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/333 / akumulátor, ťažné lano 292,80 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/337 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/338 / hotline a servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/339 / prenájom kopírok 110,63 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/340 / mesačná licencia a cloud - dochádzka, prístup 224,39 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/341 / mesačná licencia, cloud 140,11 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/342 / voda 74,90 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/351 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/350 / hardware, monitoring 420,76 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/348 / elektrina 306,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/347 / elektrina 1 432,40 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/354 / odvoz odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 108,86 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/346 / nájomné a ostatné služby 550,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/385 / elektrina 27,77 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/344 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/384 / plyn 770,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/383 / plyn 59,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/382 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/367 / plyn 98,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/373 / príslušenstvo k stroju 155,45 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/374 / murárske práce 1 434,00 € bez DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/372 / telekomunikačné služby 118,19 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/356 / sanitárne čistenie verejných toaliet 900,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/359 / demontáž systému monitorovania 42,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/357 / elektrina 82,51 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/358 / elektrina 161,79 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/360 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/361 / skrutky, vrtáky 466,54 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/366 / vypratávanie budovy 4 050,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/364 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 437,24 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/327 / uniakryl, riedidlo 1 474,50 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/371 / servis stroja Kärcher 2 390,66 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/262 / čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie WC 924,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/349 / pohonné hmoty 5 258,86 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/388 / servis tepelnoenergetických zariadení 859,00 € bez DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/391 / prekládky vozidiel 420,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/387 / oplotenie, pätka 37,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/389 / zápožička výdajníka vody 6,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/363 / dopravné značky 1 173,00 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/390 / súčiastky k stroju 468,72 € s DPH sipka
21. 06. 2022 Faktúra č.2022/240 / stavebné práce na rekonštrukcií CO krytov 44 709,73 € bez DPH sipka
13. 06. 2022 Faktúra č. 2022/370 / tesco poukážky 1 000,00 € bez DPH sipka
10. 06. 2022 Faktúra č. 2022/355 / gumená podlaha 1 181,40 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/313 / rezivo sušené, hoblované s náterom 5 100,00 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/322 / plastové nádoby 732,00 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/325 / stroj na vdz 233,22 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/329 / servisné úkony na Ford Focus 140,00 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/328 / odťah vozidla a demontáž Piago 410,00 € s DPH sipka
08. 06. 2022 Faktúra č.2022/345 / Ford Transit 8 400,00 € s DPH sipka
07. 06. 2022 Faktúra č.2022/343 / dopravný gombík - duch 101,60 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/295 / jarný zber odpadu 19 128,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/318 / inštalácia rozvodov NN na Hviezdoslavovom námestí 480,00 € sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/316 / čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/315 / kancelárske potreby, hygienické potreby 721,82 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/314 / servis auta 279,96 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/312 / servis auta 323,08 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/311 / elektrina 27,77 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/307 / zaškolenie obsluhy fontán v správe TSSM 420,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/304 / murárske práce 1 404,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/305 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/306 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/303 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/230 / čistenie uličných vpustov 1 784,64 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/249 / čistenie uličných vpustov 1 235,52 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/250 / čistenie uličných vpustov 1 499,52 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/296 / vývoz kontajnera 240,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/294 / stavebný materiál 368,90 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/290 / plyn 98,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/291 / hygienické potreby 1 069,30 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/292 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 275,82 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/293 / servis tepelnoenergetickej energie 859,08 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/300 / výsadba, montáž, a súprava samozavlažovacích kvetináčov 11 514,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/301 / stravné lístky 3 876,60 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/302 / telekomunikačné služby 119,83 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/298 / filtre, trysky 164,97 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/299 / monitoring, hardware 420,76 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/284 / elektrina 2 076,77 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/285 / elektrina 366,46 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/286 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/288 / plyn 59,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/287 / plyn 770,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/289 / zemný plyn 4,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/275 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/274 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/273 / diagnostika stroja, práce na stroji, náhradné diely 172,21 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/281 / zapožičanie prenosného DZ 149,04 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/282 / zhodnotenie odpadu 219,24 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/276 / elektrina 124,45 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/277 / elektrina 52,88 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/278 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/279 / pohonné hmoty 4 328,77 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/270 / prenájom kopírok 109,01 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/269 / nájomné a ostatné služby 550,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/268 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/263 / servis vozidla 335,72 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/264 / servis vozidla 860,57 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/265 / servis vozidla 548,76 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/266 / servis vozidla 284,76 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/267 / servis auta 169,20 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/271 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/272 / hotline a servis parkovacieho systému, dohľad nad park. systémom 306,00 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/256 / uniakryl, riedidlo 732,96 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/258 / kamery licencia, cloud 140,11 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/259 / dochádzka a prístup, licencia, cloud 224,39 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/260 / zámky 81,72 € s DPH sipka
26. 05. 2022 Faktúra č.2022/261 / audit účtovnej závierky 2021 4 200,00 € s DPH sipka
25. 05. 2022 Faktúra č.2022/297 7 181,48 € s DPH sipka
11. 05. 2022 Faktúra č.2022/241 / maľovanie priestorov 9 491,00 € bez DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/246 / postrek na vijačku 402,48 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/242 / uniakryl, riedidlo 1 571,56 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č. 2022/244 / elektrina 27,77 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č. 2022/245 / vývoz kontajnera 505,92 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/185 / technik požiarnej ochrany 141,00 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/197 / vrecia 1 675,50 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/233 / magnetický kontakt dverí 165,60 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/239 / profylaktika parkovacieho systému 340,80 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/211 / hygienické potreby 583,10 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/224 / výložník na dopravnú značku 1 375,92 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/227 / stravné lístky 4 264,26 € bez DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/202 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/201 / nájomné a ostatné služby 260,00 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/199 / licencia a cloud - prístup a dochádzka 224,39 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/198 / kamery licencia a cloud 140,11 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/190 / plyn 98,00 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/191 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
09. 05. 2022 Faktúra č.2022/192 / plyn 770,00 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/193 / plyn 59,00 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/194 / plyn 4,00 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/143 / zimná údržba 15 482,88 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/253 / servis auta 47,87 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/251 / servis auta 395,68 € s DPH sipka
06. 05. 2022 Faktúra č.2022/251 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č. 2022/247 / duša, pneumatika 190,00 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č. 2022/254 / oplotenie, pätka plastová 37,80 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č. 2022/255 / vodné, stočné 217,07 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č. 2022/229 / telekomunikačné služby 120,29 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č. 2022/228 / vedenie personalistky, účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
05. 05. 2022 Faktúra č.2022/283 / odstraňovač grafity 118,62 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/231 / vývoz kontajnera 6 706,24 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/238 / murárske práce 1 370,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/232 / práce bezpečnostného technika 105,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/149 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/150 / prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/168 / tabuľky do záhrad 669,60 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/169 / dopravné značenie 625,20 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/165 / dopravné značky 1 401,60 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/166 / dopravné značky 748,80 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/162 / sáčky na psie exkrementy 3 592,80 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/177 / servis rolovacej brány 140,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/178 / oplotenie, pätka 37,80 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/175 / vodné, stočné 128,76 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/200 / servis výpočtovej techniky, adobe 450,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2021/971 / vyčistenie vpuste 549,12 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/209 / servis Kärchera 213,12 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/216 / elektrina 63,47 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/217 / elektrina 124,45 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/218 / hardware a monitoring 420,76 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/215 / elektrina 2 045,80 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/214 / elektrina 571,92 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/213 / Servis auta 481,15 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/220 / členský príspevok v združení organizácií verejných prác SR 332,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/221 / zhodnotenie odpadu 224,28 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/222 / odvoz odpadu 129,48 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/226 / odvoz odpadu 54,34 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/225 / zapožičanie výdajníka vody 6,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/035 / oprava uvoľnenej mreže na vpusti 1 320,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/036 / oprava poškodenej mreže na vpusti 1 320,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/037 / oprava poškodenej mreže na vpusti 470,88 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/207 / čítačka separus 432,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/208 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/208 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/206 / voda 58,30 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/204 / telekomunikačné služby 28,93 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/205 / servis Kärchra 1 048,13 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/203 / pohonné hmoty 4 488,19 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/189 / vruty, matice a vrták 101,72 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/188 / servis tepelnoenergetických zariadení 2 577,24 € bez DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/195 / oprava výjazdového stĺpika na Františkánskej ulici 1 153,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/196 / zapožičanie prenosného DZ 978,50 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/187 / servis áut 678,60 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/184 / prenájom kopírok 119,96 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/183 / zapožičanie prenosného dopravného značenia 29,81 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/182 / servis a dohľad parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/181 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/180 / závesné koše 503,40 € s DPH sipka
21. 04. 2022 Faktúra č.2022/179 / pracovné oblečenie 251,09 € s DPH sipka
28. 03. 2022 Faktúra č.2022/142 / vývoz kontajnera VKK 7 594,93 € s DPH sipka
28. 03. 2022 Faktúra č.2022/141 / voda 100,20 € s DPH sipka
28. 03. 2022 Faktúra č.2022/140 / záhradnícke potreby 626,66 € s DPH sipka
28. 03. 2022 Faktúra č.2022/139 / údržba zelene parku Stein 450,00 € s DPH sipka
28. 03. 2022 Faktúra č.2022/138 / zimná údržba služby 1 200,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/137 / vedenie personalistiky a miezd, účtovníctvo 2 960,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/136 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/129 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/130 / nájomné a ostatné služby 550,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/133 / krovinorezy, fúkače benzínové 6 237,12 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/132 / servis vozidla 553,95 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/087 / zimná údržba 29 574,17 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/117 / stavebny materiál 101,28 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/163 / servis vozidla 420,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/172 / oprava stroja 486,89 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/171 / servis stroja 66,20 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/170 / servis vozidla 129,70 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/167 / páska, nerezový držiak 813,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/148 / bezkontaktná karta 27,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/148 / murárske práce 1 340,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/158 / sanitárne čistenie objektov toaliet 900,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/157 / elektrina 91,36 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/156 / biologicky rozložiteľný odpad 122,01 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/155 / servis vozidla 340,80 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/151 / vrecia 1 675,80 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/152 / biologicky rozložiteľný odpad 292,92 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/153 / mechanické výsuvné stĺpiky 5 526,00 € s DPH sipka
25. 03. 2022 Faktúra č. 2022/146 / telekomunikačné služby 127,74 € s DPH sipka
21. 03. 2022 Faktúra č.2022/103 / konvektomat, umývacie prostriedky 16 789,20 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/145 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/135 / elektrina 124,45 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/134 / elektrina 63,47 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/127 / elektrina 453,92 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/125 / elektrina 1 965,40 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/124 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/123 / plyn 4,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/122 / plyn 59,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/121 / plyn 770,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/118 / plyn 98,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/119 / plyn 1 835,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/120 / hygienické potreby 1 012,75 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra 2022/116 / servis vozidla 157,20 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č. 2022/115 / PE koše 732,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/114 / dochádzka a prístup, licencia, cloud 224,39 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/113 / licencia, cloud - kamery 140,11 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/112 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 340,12 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/128 / hardware a monitoring 420,76 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/126 / telekomunikačné služby 28,93 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/131 / pohonné hmoty 3 693,05 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/111 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/110 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/109 / servis vozidla 99,60 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/108 / servis vozidla 99,60 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/107 / prenájom kopírok 111,14 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/106 / zapožičanie PDZ 748,94 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/104 / vodné stočné 120,73 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/102 / servis vozidla 1 252,68 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/101 / servis vozidla 73,54 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/100 / vrecia 1 255,80 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/098 / úprava web stránky 618,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/095 / pracovné náradie 626,60 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/097 / oplotenie 37,80 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/096 / servis vozidla 352,66 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/094 / servis vozidla 483,77 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/093 / elektrina 90,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/091 / voda 59,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/090 / vývoz kontajnera 307,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/088 / notebook, servis výpočtovej techniky 834,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/086 / biologicky rozložiteľný odpad 185,00 € s DPH sipka
10. 03. 2022 Faktúra č.2022/085 / stravné lístky 4 651,00 € bez DPH sipka
09. 03. 2022 Faktúra č.2022/085 / murárske práce 1 380,00 € bez DPH sipka
09. 03. 2022 Faktúra č. 2022/051 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 6 195,00 € s DPH sipka
09. 03. 2022 Faktúra č. 2022/040 / právne poradenstvo a služby 3 000,00 € s DPH sipka
28. 02. 2022 Faktúra č. 2022/105 / trávové osivo, trávový substrát 2 003,83 € s DPH sipka
24. 02. 2022 Faktúra č. 2022/092 / vypratávanie šatne a skladov, vrátane likvidácie odpadu 900,00 € bez DPH sipka
22. 02. 2022 Faktúra č. 2022/015 / notebook, servis výpočtovej techniky 1 230,00 € s DPH sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/014 / stravné lístky 4 264,26 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/018 / elektrina 370,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/019 / zemný plyn 4,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/020 / zemný plyn 59,00 € s DPH sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/021 / zemný plyn 770,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/022 / plyn 1 835,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/023 / plyn 98,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/027 / hygienické potreby 982,63 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/028 / dopravné značenie 669,60 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/031 / servis stroja 250,80 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/033 / oplotenie, pätka 37,80 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/034 / servis vozidiel 349,20 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/038 / vrecia 1 255,80 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/039 / prenájom kopírok 115,38 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/041 / licencia a cloud kamery 140,11 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/042 / licencia dochádzka a prístup 224,39 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/043 / servis stroja 89,11 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č.2022/044 / oprava stroja 69,22 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/047 / nájom nebytových priestorov 839,27 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č.2022/066 / hardware, monitoring 420,76 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/048 / elektrina 124,45 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/049 / elektrina 63,47 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/050 / nájomné a ostatné služby 550,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/052 / telekomunikačné služby 28,80 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/053 / nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/054 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/055 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/056 / telekomunikačné služby 28,93 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/057 / pohonné hmoty 3 216,96 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/058 / hmoždinky 52,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/059 / plyn 4,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/060 / plyn 770,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/061 / plyn 1 835,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/062 / plyn 98,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č.2022/063 / plyn 59,00 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č. 2022/064 / servis vozidla ford transit 808,50 € sipka
15. 02. 2022 Faktúra č.2022/065 / servis vozidla Ford transit 141,33 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/067 / elektrina 309,11 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/068 / elektrina 1 798,04 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/069 / plyn 876,96 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/071 / práce so spojenou zimnou údržbou 1 866,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/072 / servis stroja 180,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/073 / servis stroja 180,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č.2022/076 / montáž dopravného gombíka 566,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č.2022/077 / dopravná značka 444,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/078 / zapožičanie prenosného DZ 154,01 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/079 / zapožičanie prenosného DZ 29,81 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/080 / dopravné značenie 488,40 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č.2022/081 / údržba zelene v parku Stein 450,00 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/082 / telekomunikačné služby 122,15 € sipka
14. 02. 2022 Faktúra č. 2022/083 / hygienické a kancelárske potreby 778,13 € sipka
25. 01. 2022 Faktúra č. 2021/988 / elektrina 33,91 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2021/977 / vedenie účtovníctva, miezd a perrsonalistiky 2 960,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2022/004 / vrecia 1 255,80 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2021/976 / zimná údržba 27 969,52 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2022/001 / nájomné a ostatné služby 550,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2022/002 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2022/003 / prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č. 2022/013 / antigénové testy 641,78 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/006 / kamery licencia 140,11 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/007 / dochádzka a prístup 224,39 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2021/963 / nájomné 1,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2021/962 / nájomné 12,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/011 / servis auta 174,00 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/012 / nájom nebytových priestorov 839,27 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/017 / elektrina 63,47 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2021/978 / servis vozidla 211,20 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2022/016 / elektrina 124,45 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2021/979 / servis vozidla 318,60 € sipka
21. 01. 2022 Faktúra č.2021/980 / pristavenie kontajnera s technickou solou 924,00 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č. 2021/981 / práce pri vypratávaní, sťahovaní, likvidácia odpadu 1 800,00 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č.2022/024 / vianočné dekorácie 2 304,00 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č. 2022/025 / vianočné dekorácie 2 400,00 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č.2021/987 / plyn 392,88 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č.2021/986 / plyn 2 741,18 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č.2021/985 / plyn 282,72 € sipka
19. 01. 2022 Faktúra č. 2021/984 / plyn 72,64 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č.2021/913 / rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 105 815,98 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/930 / odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a elektrického náradia 2 770,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/929 / vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a el. zariadení 16 540,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/928 / odborná prehliadka a odborná skúška plynových rozvodov 5 360,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/841 / spomaľovacie prahy 25 590,60 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/934 / oprava plynového kotla 4 092,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/933 / oprava technológie plynovej kotolne 44 397,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/932 / oprava rozvodov a vykurovacích telies 48 229,00 € sipka
03. 01. 2022 Faktúra č. 2021/931 / revízie vyhradených technických zariadení planovýcha a tlakových na teplotechnických zariadeniach 15 549,72 € sipka