E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/521 / uniakryl, riedidlo 743,58 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/546 / elektrina 175,02 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/547 / elektrina 100,68 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/555 / elektrina 1 544,64 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/554 / elektrina 419,77 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/570 / plyn 4,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/571 / plyn 84,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/569 / plyn 854,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/572 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/490 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 924,77 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/497 / hygienické potreby 1 172,80 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/508 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/510 / revízia elektrickej inštalácie v objekte TSSM 400,00 € bez DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/514 / servis tepelnoenergetických zariadení 1 096,53 € bez DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/513 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/458 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 5 641,20 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/526 / servis stroja Kärcher 3 008,52 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/523 / prečistenie prečerpávačky 924,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/527 / revízia prenosných spotrebičov v objekte TSSM 160,00 € bez DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/532 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 303,79 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/528 / aktualizácia webu tssm 270,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/531 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 373,20 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/530 / vodné, stočné 173,18 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/537 / aróma marketing 334,80 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/538 / servis auta Fiat Ducato 474,57 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/535 / dopravné značenie 3 838,28 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/539 / stiahnutie kamerového záznamu 198,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/540 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/542 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/541 / dohľad a servis nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/544 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/545 / prenájom kopírok 122,63 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/548 / PHM 4 555,54 € s DPH sipka
19. 09. 2023 Faktúra č.2023/549 / maliarske práce tried v MŠ Hubeného 4 074,03 € bez DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/511 / sezónna údržba samozavlažovacích kvetináčov 4 524,80 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/559 / hygienické potreby 735,98 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/558 / hygienické potreby 531,48 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/552 / nájom nebytového priestoru 839,27 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/553 / servis výsuvných stĺpikov 720,00 € sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/556 / biologicky rozložiteľný odpad 253,92 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/562 / gps prenosy 449,68 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/584 / odvoz odpadu z medickej záhrady 370,32 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/583 / krátkodobý prenájom mobilných WC 714,00 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/582 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/580 / dopravné značenie 2 221,43 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/581 / servis tepelnoenergetických zariadení 1 096,53 € bez DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/578 / stierače do auta 86,40 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/574 / voda 88,50 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/575 / telekomunikačné služby 132,79 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/564 / betonáž stĺpikov 1 485,00 € s DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/568 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/536 / čistenie kanalizačných vpustov 686,40 € sipka
18. 09. 2023 Faktúra č.2023/573 / stavebný materiál 741,74 € s DPH sipka
11. 09. 2023 Faktúra č.2023/507 / stravné lístky 4 599,78 € s DPH sipka
11. 09. 2023 Faktúra č.2023/448 / elektronické stravné lístky 5 629,33 € s DPH sipka
07. 09. 2023 Faktúra č.2023/551 / kovanie 15,60 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/520 / káva, mlieko 77,15 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/489 / materiál na dopadové plochy 2 840,00 € bez DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/519 / servis kamier 222,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/433 / dopravné značenie 1 178,40 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/455 / servis auta ford 282,05 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/471 / aróma marketing 167,40 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/473 / prenájom vysokozdvižnej plošiny 425,40 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/468 / vodné, stočné 215,06 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/476 / servis auta 658,80 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/486 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/481 / betonáž stĺpikov 1 485,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/477 / plyn 854,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/478 / plyn 84,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/479 / plyn 4,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/480 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/491 / preprava materiálu na dopadové plochy 540,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/495 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/496 / GPS prenosy 449,68 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/500 / oprava kamier 877,20 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/512 / telekomunikačné služby 120,89 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/516 / dopravné značenie 517,20 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/522 / servis výsuvných stĺpikov 175,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/467 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/525 / uniakryl a riedidlo 1 561,12 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/517 / dezinsekcia objektu 300,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/509 / servis stroja Kärcher 166,80 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/506 / voda 89,60 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/386 / havarijný výjazd 74,76 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/426 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 7 321,38 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/383 / čistenie potrubia 246,00 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/435 / údržba samozavlažovacích kvetináčov 4 524,80 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/439 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/451 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/452 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/450 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/456 / servis stroja Kärcher 194,40 € s DPH sipka
05. 09. 2023 Faktúra č.2023/463 / čistenie uličných vpustov 411,84 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/465 / úchyty na dopravné značenie 907,80 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/469 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/474 / výmena čerpadiel na Hviezdoslavovom námestí 1 557,55 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/472 / prenájom kopírok 117,07 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/470 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/482 / plachty na detské ihriská 1 369,00 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/485 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/484 / servis stroja Kärcher 629,76 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/488 / elektrina 175,02 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/487 / elektrina 100,68 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/502 / elektrina 1 436,76 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/492 / PHM 377,77 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/493 / elektrina 465,10 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/499 / pristavenie kontajnerov 258,00 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/501 / biologicky rozložiteľný odpad 229,88 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/505 / prenájom montážnej plošiny 528,00 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/503 / voda 84,40 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/504 / stavebný materiál 331,73 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/515 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/518 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 309,34 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/534 / servis kosačiek 157,30 € s DPH sipka
04. 09. 2023 Faktúra č.2023/543 / káva, mlieko 68,75 € s DPH sipka
30. 08. 2023 Faktúra č.2023/533 / kovanie 33,00 € s DPH sipka
28. 08. 2023 Faktúra č.2023/529 / spomaľovací vankúš 1 785,55 € bez DPH sipka
21. 08. 2023 Faktúra č.2023/524 / fukár benzínový 1 538,00 € s DPH sipka
18. 08. 2023 Faktúra č.2023/461 / dopravné značenie 13 305,60 € s DPH sipka
11. 08. 2023 Faktúra č.2023/498 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
04. 08. 2023 Faktúra č.2023/494 / tesco poukážky 570,00 € bez DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/436 / upratanie kancelárskych priestorov 2 340,00 € s DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/449 / servis výpočtovej techniky 594,00 € s DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/462 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 383,26 € s DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/460 / sušené rezivo 3 225,00 € s DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/454 / sadenice 0,00 € sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/464 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/457 / kontrola elektrického zariadenia sadovej závlahy v Medickej záhrade 120,00 € bez DPH sipka
02. 08. 2023 Faktúra č.2023/459 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/434 / servis dvojkrídlovej brány 50,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/432 / práce bezpečnostného technika 105,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/441 / servis auta 160,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/382 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 325,97 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/344 / čistenie prečerpávačky a prekrtkovanie WC 1 043,04 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/316 / uniakryl a riedidlo 1 970,71 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/374 / dopravné značenie 94,80 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/373 / dopravné značenie 3 226,80 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/371 / hygienické potreby 711,81 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/412 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/413 / dezinsekcia objektu 420,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/414 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/402 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/403 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/406 / vodné stočné 273,73 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/405 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/404 / prenájom kopírok 142,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/401 / technik požiarnej ochrany 153,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/400 / servis auta 1 313,55 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/410 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/407 / úchyty na dopravné značenie 810,48 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/408 / elektrina 175,02 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/409 / elektrina 100,68 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/392 / výmena riadiacej jednotky závlahového systému 471,04 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/393 / výmena závlahovej šachty 1 500,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/398 / oprava systému riadenia na parkovisku 58,80 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/397 / servis auta 278,89 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/396 / servis stroja Kärcher 1 765,68 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/395 / správa a aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/394 / hygienické potreby 818,75 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/357 / čistenie uličných vpustov 411,84 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/391 / dopravné značenie 290,40 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/387 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/389 / servis stroja Kärcher 974,78 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/388 / servis stroja Kärcher 841,44 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/349 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 11 379,47 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/421 / elektrina 250,94 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/385 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 4 099,87 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/415 / oprava dlažby 1 375,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/420 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/419 / stavebný materiál 34,54 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/418 / náhradné diely do áut 538,44 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/417 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/425 / voda 101,20 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/424 / bio odpad 214,54 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/423 / gps prenosy 449,68 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/422 / elektrina 1 392,50 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/427 / elektrický pohon na bránu + dodávka a montáž 659,00 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/431 / servis tepelnoenergetických zariadení 6 579,18 € bez DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/430 / PHM 5 125,02 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/429 / telekomunikačné služby 120,72 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/428 / likvidácia vozidiel 400,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/453 / doplnenie vzduchotechniky a komponentov do spoločenskej miestnosti Denného centra pre seniorov 830,70 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/443 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/444 / plyn 854,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/445 / plyn 84,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/446 / plyn 4,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/447 / plyn 250,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/440 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/442 / odmena za sprostredkovanie platby 0,84 € s DPH sipka
19. 07. 2023 Faktúra č.2023/438 / ozdvoz odpadu Žilinská 161,93 € s DPH sipka
14. 07. 2023 Faktúra č.2023/416 / sanitárne čistenie verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
11. 07. 2023 Faktúra č.2023/378 / materiál na dopadové plochy 11 176,30 € bez DPH sipka
11. 07. 2023 Faktúra č.2023/368 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € bez DPH sipka
11. 07. 2023 Faktúra č.2023/367 / pozemok trhoviska 3 075,00 € bez DPH sipka
11. 07. 2023 Faktúra č.2023/372 / elektronické stravné lístky 5 682,00 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/327 / servis stroja Kärcher 27,60 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/313 / výsadba, doprava a montáž samozavlažovacích kvetináčov 12 241,20 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/411 / servis auta Škoda Octavia 120,00 € bez DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/338 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/377 / servis auta Mitsubishi 1 059,98 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/379 / SERVIS AUTA 470,03 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/351 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/364 / dopravné značenie 1 334,40 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/321 / dopravné značenie 823,20 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/324 / hygienické potreby 786,73 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/339 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/390 / čistenie uličných vpustov 549,12 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/359 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/360 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/358 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/310 / servis stroja Kärcher 1 823,47 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/328 / servis stroja Kärcher 240,77 € s DPH sipka
06. 07. 2023 Faktúra č.2023/326 / servis stroja Kärcher 610,08 € s DPH sipka
29. 06. 2023 Faktúra č.2023/399 / káva 45,44 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/380 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/314 / výmena neutralizačného zariadenia a snímača plynu 1 174,00 € bez DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/361 / maliarske práce v budove Miestneho úradu 15 404,35 € bez DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/276 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/303 / servis stroja Kärcher 605,47 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/283 / dodanie ZDZ 2 151,60 € sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/304 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/297 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 11 291,04 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/249 / čistenie uličnej vpusti 137,28 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/232 / čistenie uličných vpustov 3 843,84 € s DPH sipka
22. 06. 2023 Faktúra č.2023/233 / čistenie kanalizácie a kanalizačnej vpuste 3 706,56 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/370 / servis auta 90,00 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/353 / GPS prenosy 449,68 € sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/315 / servis auta 999,93 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/375 / preprava materiálu 756,00 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/352 / servis stroja na vdz 259,86 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/365 / oprava dlažby 1 375,00 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/362 / servis stroja na VDZ 34,80 € s DPH sipka
21. 06. 2023 Faktúra č.2023/365 / telekomunikačné služby 121,62 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/342 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/333 / stavebný materiál 228,73 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/319 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/347 / PHM 4 901,62 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/345 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 399,89 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/331 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/330 / dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/329 / prenájom kopírok 140,12 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/356 / bio odpad 467,27 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/317 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 240,96 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/369 / voda 84,40 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/244 / servis výsuvných stĺpikov 936,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/312 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 355,54 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/311 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/363 / elektrina 1 677,50 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/341 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/348 / elektrina 210,35 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/355 / elektrina 100,68 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/354 / elektrina 175,02 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/346 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/320 / vodné, stočné 259,75 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/337 / plyn 4,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/336 / plyn 84,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/335 / plyn 854,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/334 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/340 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/298 / elektronický stravný lístok 5 182,32 € s DPH sipka
20. 06. 2023 Faktúra č.2023/384 / cookiebot 49,00 € bez DPH sipka
09. 06. 2023 Faktúra č.2023/366 / káva, mlieko 74,99 € s DPH sipka
02. 06. 2023 Faktúra č.2023/332 / obrubníky a dlažba 295,55 € s DPH sipka
31. 05. 2023 Faktúra č.2023/323 / elektronické služby online 10,00 € bez DPH sipka
26. 05. 2023 Faktúra č. 2023/322 / ubytovanie na kongrese zovp 119,00 € s DPH sipka
25. 05. 2023 Faktúra č.2023/318 / káva, mlieko, poháre 102,47 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.309/2023 / servisná údržba e-kasy 108,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.308/2023 / zámok 44,65 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.307/2023 / odvoz odpadu z medickej záhrady 427,61 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.305/2023 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.302/2023 / hygienické potreby 355,54 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.301/2023 / servis auta Ford Transit 47,40 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.300/2023 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.296/2023 / prenákom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.294/2023 / telekomunikačné služby 123,28 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.293/2023 / servis dvojkrídlovej brány 65,00 € bez DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.292/2023 / poskytovanie audítorských služieb 4 440,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.291/2023 / odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 4,25 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.290/2023 / oprava dlažby 1 540,00 € bez DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.289/2023 / elektrina 2 092,86 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.288/2023 / elektrina 363,84 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.287/2023 / voda 106,80 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.286/2023 / gps prenosy 449,68 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.284/2023 / hygienické potreby 1 175,69 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.282/2023 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.281/2023 / biologicky rozložiteľný odpad 586,16 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.280/2023 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.279/2023 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.278/2023 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.277/2023 / náhradný diel na stroj na VDZ 94,28 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.275/2023 / PHM 5 412,54 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.274/2023 / stavebný materiál 413,22 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.273/2023 / plyn 84,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.272/2023 / plyn 854,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.271/2023 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.270/2023 / plyn 4,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.269/2023 / náhradné diely do áut 336,60 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.268/2023 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.267/2023 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.266/2023 / prenájom kopírok 135,97 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.265/2023 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.264/2023 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.261/2023 / uniakryl, riedidlo 617,32 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.260/2023 / vodné, stočné 187,14 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.258/2023 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.257/2023 / aktualizácia webu tssm 270,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.255/2023 / servis stroja Kärcher 552,00 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.254/2023 / servis stroja Kärcher 1 084,32 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.253/2023 / uniakryl a riedidlo 1 452,17 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.252/2023 / čistenie prečerpávačky a krtkovanie potrubia 990,60 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.251/2023 / servis stroja Kärcher 537,29 € s DPH sipka
18. 05. 2023 Faktúra č.250/2023 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 2 910,95 € s DPH sipka
12. 05. 2023 Faktúra č.2023/299 / káva, mlieko 41,09 € s DPH sipka
10. 05. 2023 Faktúra č.2023/295 / záhradnícke potreby 1 271,60 € s DPH sipka
09. 05. 2023 Faktúra č.2023/285 / dosky na opravu detských ihrísk 720,72 € s DPH sipka
02. 05. 2023 Faktúra č.2023/093 / servis auta 412,25 € s DPH sipka
02. 05. 2023 Faktúra č.2023/094 / servis auta 392,16 € s DPH sipka
02. 05. 2023 Faktúra č.2023/263 / káva, mlieko 66,74 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/216 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/215 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/226 / elektrina 2 461,91 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/225 / elektrina 637,08 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/306 / náhradné kefy na čistiace autá 970,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/220 / plyn 84,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/221 / plyn 854,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/223 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/199 / dopravné značenie 2 150,40 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/204 / servis stroja Kärcher 1 035,65 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/211 / prenájom kopírok 164,64 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/207 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/208 / hotline a servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/209 / vrecia na odpad 1 723,68 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/212 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/213 / technik požiarnej ochrany 219,00 € bez DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/210 / servis čítačiek košov 226,80 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/224 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/217 / nájom nebytových priestorov a ostatné služby 839,27 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/219 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/202 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/203 / stĺpiky 8 460,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/218 / PHM 5 392,76 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/200 / servis auta Hyundai H1 42,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/198 / servis auta Ford Transit 1 615,90 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/229 / preprava stĺpikov 564,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/227 / gps prenosy 449,68 € sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/228 / biologicky rozložiteľný odpad 102,20 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/231 / sprostredkovanie platby za parkovné 6,64 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/230 / odvoz odpadu - Žilinská 161,93 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/205 / vodné, stočné 251,39 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/236 / servis auta Isuzu 423,23 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/234 / voda 101,20 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/235 / elektronické stravné lístky 6 274,42 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/201 / servis auta Isuzu 195,41 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/237 / telekomunikačné služby 146,61 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/239 / kancelárske potreby 387,77 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/188 / servis svietenia semaforov na Františkánskej ulici 545,00 € bez DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/189 / oprava výsuvného stĺpika na Františkánskej 347,00 € bez DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/191 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/193 / pilčícky kurz + BOZP 600,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/195 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 277,92 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/194 / demontáž výzdoby zo stromov 1 140,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/182 / zimná údržba 22 231,42 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/176 / vrecia na odpad 1 723,68 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/182 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 2 240,69 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/180 / servis stroja Kärcher 837,50 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/181 / servis stroja Kärcher 2 021,52 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/179 / servis auta Mercedes Vito 1 371,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/186 / sáčky na psie exkrementy 3 592,80 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/187 / hygienické potreby 736,34 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/128 / kľúč, zámok 69,13 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/129 / závora uzamykateľná 42,38 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/183 / čistenie uličných vpustov 2 745,60 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/184 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/185 / tv monitoring uličný vpust 74,76 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/197 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 273,01 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/241 / vykonanie práce bezpečnostného technika 105,00 € bez DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/243 / prevoz soli 324,00 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/245 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/242 / servis nadstavby smetiarskeho auta 406,44 € s DPH sipka
27. 04. 2023 Faktúra č.2023/246 / elektrina 27,17 € s DPH sipka
26. 04. 2023 Faktúra č.2023/256 / hojdačky 366,70 € bez DPH sipka
21. 04. 2023 Faktúra č.2023/196 / náhradné diely do áut, servis 573,84 € s DPH sipka
21. 04. 2023 Faktúra č.2023/248 / renolin, motorový olej 276,80 € s DPH sipka
17. 04. 2023 Faktúra č.2023/206 / sanácia plotu Hlboká - Čapkova 66 400,40 € bez DPH sipka
17. 04. 2023 Faktúra č.2023/177 / prenájom pozemku trhoviska Žilinská 3 075,00 € bez DPH sipka
17. 04. 2023 Faktúra č.2023/178 / prenájom trhových stolov na Žilinskej ulici 6 150,00 € bez DPH sipka
17. 04. 2023 Faktúra č.2023/240 / drobné remeselné a stavebné práce 1 540,00 € bez DPH sipka
13. 04. 2023 Faktúra č.2023/238 / repre 84,04 € s DPH sipka
12. 04. 2023 Faktúra č.2023/190 / pracovné oblečenie 5 122,45 € s DPH sipka
12. 04. 2023 Faktúra č.2023/214 / sanitárne čistenie 900,00 € bez DPH sipka
23. 03. 2023 Faktúra č.2023/192 / repre 62,94 € s DPH sipka
23. 03. 2023 Faktúra č. 2023/019 / ZŠ a MŠ M.R.Štefánika - oprava fasádnej omietky predného traktu stavby 152 612,23 € bez DPH sipka
23. 03. 2023 Faktúra č.2023/167 / výmena dlažby na terase ZŠ a MŠ M.R.Štefánika 7 096,90 € bez DPH sipka
22. 03. 2023 Faktúra č.2022/839 / výmena okien a dverí na ZŠ a MŠ Štefánikova 15 263,18 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2022/802 / zateplenie fasády v MŠ Malá 6 67 822,50 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/113 / elektrina 34,88 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/113 / elektrina 34,38 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/156 / oprava kotla 66,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/155 / voda 90,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/154 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 2 600,34 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/153 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/152 / členský príspevok 390,00 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/151 / prevoz kameňov 92,50 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/172 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/171 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/157 / elektrina 2 794,72 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/158 / elektrina 973,49 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/149 / bio odpad 119,87 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/148 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/147 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu 2,18 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/145 / gps prenosy 436,19 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/142 / servis parkovacieho systému 236,40 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/143 / PHM 3 828,79 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/131 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/130 / aktualizácia webu tssm 270,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/126 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/127 / servis parkovacieho systému 306,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/125 / prenájom kopírok 143,82 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/139 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/140 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/122 / vodné, stočné 156,42 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/119 / dopravné značenie 699,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/116 / servis výsuvnej brány 1 696,38 € bez DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/112 / posypová soľ 18 978,96 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/175 / antigrafitovy postrek 187,69 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/173 / hygienické potreby 847,93 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/170 / telekomunikačné služby 134,02 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/168 / elektronické stravné lístky 5 748,97 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/160 / vedenie personalistiky miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/161 / prihlásenie vozidla na gps prenosy 1,20 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/146 / doprvavné značenie 351,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/138 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/137 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/136 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/135 / plyn 854,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/134 / úkony vozidla na DI 50,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/133 / úkony vozidla na dopravnom inštitúte 266,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/132 / prihlásenie auta na dopravnom inšpektoráte 40,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/120 / servis auta 327,01 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/115 / hygienické potreby 715,34 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/162 / servis stroja Kärcher 165,60 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/163 / servis stroja Kärcher 1 735,68 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/164 / servis stroja Kärcher 716,93 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/159 / servis stroja Kärcher 4 320,00 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/121 / servis Kuboty 3 032,77 € s DPH sipka
21. 03. 2023 Faktúra č.2023/124 / čistenie uličných vpustov 274,56 € s DPH sipka
20. 03. 2023 Faktúra č.2023/104 / zateplenie strešného krovu/stropu nad posledným podlažím ZŠ s MŠ M.R.Štefánika 98 562,03 € bez DPH sipka
20. 03. 2023 Faktúra č. 2023/117 / rekonštrukcia ZŠ Grosslingova - vytvorenie nových tried 93 069,71 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/150 / drobné remeselné a stavebné práce 1 540,00 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/144 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
14. 03. 2023 Faktúra č.2023/123 / výpočtová technika + servis 2 508,00 € s DPH sipka
08. 03. 2023 Faktúra č.2023/166 / repre 81,73 € s DPH sipka
08. 03. 2023 Faktúra č.2023/165 / trávové osivo 989,98 € s DPH sipka
27. 02. 2023 Faktúra č.2022/757 / dlažba 4 468,00 € bez DPH sipka
22. 02. 2023 Faktúra č. 2023/114 / repre 50,44 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/706 / rekonštrukcia spevnených plôch 25 733,23 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/097 / sanitárne čistenie 900,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / SERVIS AUTA 160,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/875 / stavebné práce denné centrum pre seniorov Grosslingova 52 33 895,28 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/109 / auto 20 990,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/077 / servis áut 348,64 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/075 / náhradné diely do áut 555,60 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/072 / drobné remeselné a stavebné práce 1 550,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/069 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/070 / gps prenosy 436,19 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/062 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/061 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/060 / plyn 854,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/059 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/058 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/065 / vedenie personalistiky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/035 / hygienické potreby 728,33 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/033 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/049 / vodné stočné 133,30 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/045 / elektrina 250,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/039 / plyn 84,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/044 / plyn 2 574,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/046 / plyn 4,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/027 / servis auta 272,86 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/029 / servis auta 1 312,08 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/028 / SERVIS AUTA 565,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/108 / oprava čistiaceho stroja 715,58 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/107 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/103 / pracovné oblečenia 655,99 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/102 / elektronické stravné lístky 6 310,48 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/101 / zimná údržba 29 815,96 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/098 / prenájom oplotenia 37,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/100 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 775,43 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/099 / preprava soli 108,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/105 / servisné úkony na klimatizačných zariadeniach 403,00 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/110 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/111 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/021 / odvoz odpadu z Medickej záhrady 331,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/030 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 3 212,21 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/031 / prenájom mobilných WC - Silvester 590,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / servis toaliet 54,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/036 / výmena semaforov výsuvného stĺpika na Františkánskej ulici 587,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/047 / profylaktika parkovacieho systému 340,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/034 / kancelárske potreby 406,64 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/051 / elektrina 218,77 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/050 / elektrina 126,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/073 / elektrina 3 247,81 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/074 / elektrina 727,45 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/052 / nájom parkovacieho systému 0,00 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/053 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/067 / PHM 4 259,89 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/056 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/066 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/055 / prenájom kopírok 105,79 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/057 / nájom nebytového priestoru 839,27 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/063 / preprava soli 216,00 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/068 / biologicky rozložiteľný odpad 119,50 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/085 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/084 / čistenie uličných vpustov 274,56 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/086 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/071 / stavebný materiál 86,98 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/076 / spotreba vody na vianočných trhoch 142,45 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/082 / voda 112,40 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/081 / dopravné značenie 1 138,80 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/091 / siete na parkoviská 1 246,74 € bez DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/088 / servis stroja Kärcher 3 619,20 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/089 / servis stroja Kärcher 2 178,24 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/090 / servis stroja Kärcher 45,50 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/095 / odvoz odpadu z medickej záhrady 266,83 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/096 / sprostredkovanie platby za parkovné cez mob. aplikáciu 1,92 € sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2022/928 / zimná údržba 21 373,08 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/083 / čistenie uličných vpustov 137,28 € s DPH sipka
21. 02. 2023 Faktúra č.2023/092 / telekomunikačné služby 141,01 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/80 / posypová soľ 224,64 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/79 / sypač na ťažné zariadenie 1 890,00 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/78 / posypová soľ 698,88 € s DPH sipka
13. 02. 2023 Faktúra č.2023/087 / káva, mlieko 50,99 € s DPH sipka
30. 01. 2023 Faktúra č.2023/048 / repre 67,74 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/923 / plyn 103,14 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/922 / plyn 3 173,21 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/921 / elektrina 31,55 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/920 / drobné remeselné a stavebné práce 1 550,00 € bez DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/901 / elektrina 910,97 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/900 / elektrina 90,68 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2022/898 / elektrina 3 043,71 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/026 / plyn 323,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/025 / plyn 4,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/024 / plyn 71,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/023 / plyn 717,00 € s DPH sipka
20. 01. 2023 Faktúra č.2023/022 / plyn 2 150,00 € sipka
18. 01. 2023 Faktúra č.2022/927 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/904 / náhradné diely do auta 772,32 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/905 / revízia vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na tepelnotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA 16 341,48 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/906 / oprava automatizovanému systému riadenia na parkovisku 366,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/006 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/907 / odvoz odpadu zo Žilinskej ulice 129,48 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/908 / servis tepelnoenergetických zariadení 859,08 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/909 / odvoz odpadu prostredníctvom VKK 4 568,30 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/910 / preprava soli 216,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/912 / servis mobilných WC 432,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/911 / prenájom mobilných WC 530,51 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/903 / GPS prenosy 436,19 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/902 / biologicky rozložiteľný odpad 586,27 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/887 / montáž a údržba stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí 23 750,54 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/005 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/897 / PHM 5 035,54 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/895 / prenájom kopírok 128,98 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/894 / vedenie zoznamu akcionárov 372,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/003 / technik požiarnej ochrany 141,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/896 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/893 / vrecia 1 723,68 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/892 / hygienické potreby 758,40 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/891 / zápožička výdajníka vody 6,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/002 / prenájom trhoviska 3 075,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/001 / prenájom 74ks trhových stolov 6 150,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/889 / hotline, expresný servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/888 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/886 / Servis auta Ford transit 210,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/885 / servis auta Ford transit 3 495,23 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/890 / servis auta Mercedes Vito 65,81 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/017 / servis auta Mercedes VITO 197,21 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/918 / telekomunikačné služby 143,47 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/014 / Demontáž stánkov a príslušenstva na VT na Hviezd. námestí 4 586,94 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/916 / vedenie personalistky, miezd a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/020 / frézované rezivo 4 770,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/016 / dopravné značenie 112,80 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/919 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR 960,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/015 / prevoz vianočných stánkov vozidlom s HR 864,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/018 / odťah zametacieho vozidla 70,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/917 / úprava web stránky 540,00 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/010 / dochádzka a prístup - licencia, cloud 2 692,66 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/009 / kamery - licencia, cloud 1 681,34 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/915 / nájom za pozemok na ulici Nábr.arm.gen. L. Svobodu za rok 2023 1,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2022/914 / nájom za pozemok na ulici Žilinská 1 12,00 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č. 2023/008 / stravné lístky 6 312,30 € bez DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2022/913 / čistenie kanalizácie WC Palackého 772,70 € s DPH sipka
17. 01. 2023 Faktúra č.2023/007 / vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov, náradia a elektrickej inštalácie v mokrom prostredí na rok 2022 6 510,00 € bez DPH sipka
16. 01. 2023 Faktúra č.2022/905 / revízie vyhradených technických zariadení plynových a tlakových na teplotechnických zariadeniach v majetku mestskej časti BA - staré mesto na rok 2022 13 617,90 € s DPH sipka
04. 01. 2023 Faktúra č.2023/004 / servis auta Mitsubishi Fuso 717,89 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/882 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/850 / servis stroja Kärcher 1 115,86 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/800 / servis stroja Kärcher 2 781,22 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/844 / servis stroja Kärcher 199,20 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/803 / servis stroja Kärcher 268,44 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/797 / servis stroja Kärcher 99,60 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/876 / riešenie a oprava zavĺhania suterénu v ZŠ Podjavorinská 1 81 998,06 € bez DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/883 / stavebný materiál 77,46 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/799 / servis stroja Kärcher 629,40 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/798 / servis stroja Kärcher 149,40 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/786 / Servis stroja Kärcher 614,24 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/785 / servis stroja Kärcher 302,02 € s DPH sipka
03. 01. 2023 Faktúra č.2022/784 / servis stroja Kärcher 814,30 € s DPH sipka