Faktúry | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/741 / píla, olej, reťaz 233,80 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/740 / oplotenie 37,80 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/739 / dopravná značka 340,80 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/738 / zapožičanie vozidla 643,20 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/737 / zapožičanie prenosného dz 2 448,00 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/735 / vývoz odpadu 7 785,98 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/733 / doména 79,20 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/732 / waypointy 1,20 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/730 / servis vozidla Mercedes Sprinter 316,11 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/729 / servis vozidla Mercedes Benz 972,89 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/728 / vrecia 1 255,80 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/727 / prihlasenie mv 186,00 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/726 / odvoz odpadu 120,00 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/725 / dopravné značenie 1 009,20 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/724 / eset protect, servis výpočtovej techniky 852,00 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/723 / oprava stroja 1 255,68 € sipka
27. 10. 2021 Faktúra č.2021/722 / oprava stroja 385,56 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/721 / požiarne zabezpečenie 529,80 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/720 / fúkač benzínový, lanko 643,00 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/719 / kancelárske potreby 486,11 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/718 / spomaľovacie prahy 10 967,40 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/717 / práca s hydraulickou rukou 731,70 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/716 / servis vozidla mercedes sprinter 1 019,92 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/715 / elektrická energia 48,09 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/714 / servis stroja 79,01 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/711 / stravné lístky 4 651,92 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/710 / telekomunikačné služby 129,12 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/709 / zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/708 / uniakryl a riedidlo 864,10 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/707 / uniakryl a riedidlo 1 137,41 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/706 / stanovisko statika 144,00 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/705 / demontáž a uskladnenie samozavlažovacích kvetináčov 3 240,00 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/704 / pracovné oblečenie 2 338,92 € sipka
26. 10. 2021 Faktúra č.2021/703 / vedenie personalistky a miezd, účtovníctvo 2 960,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/622 / stravné lístky 4 264,26 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/633 / výmena výťahu v MŠ Karadžičova 9 975,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/648 / vykonané práce 300,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/691 / elektrina 554,51 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/692 / servis tepelnoenergetických zariadení 712,29 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/693 / voda 65,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/694 / servis auta Mercedes Sprinter 1 019,92 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/695 / vrecia 1 255,80 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/696 / zberná nádoba na papier 134,46 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/697 / biologicky rozložiteľný odpad 185,61 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/698 / kamery licencia a cloud 140,11 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/699 / dochádzka a prístup licencia a prístup 224,39 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/700 / murárske práce 1 356,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra č.2021/701 / odvoz odpadu na skládku 415,78 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/702 / práce bezpečnostného technika 105,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/689 / technik požiarnej ochrany 139,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/678 / zemný plyn 24,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/679 / zapožičanie dopravného značenia 2 217,60 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/680 / zemný plyn 761,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/681 / zemný plyn 610,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/682 / zemný plyn 28,00 € sipka
14. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/712 / tesco poukážky 3 000,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/683 / plyn 4,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/684 / telekomunikačné služby 63,07 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/685 / hardware a monitoring 407,64 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/686 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/687 / pracovné potreby 197,56 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/673 / nájom nebytových priestorov 839,27 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/675 / plyn 38,56 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/676 / pohonné hmoty 4 449,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/667 / kopírovanie 119,23 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/668 / adaptér, prostriedok na ošetrovanie auta 61,21 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/670 / telekomunikačné služby 28,80 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/665 / sáčky na psie exkrementy 2 872,80 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/666 / hygienické potreby 1 061,45 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/664 / fúkač benzínový, lanko 573,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/662 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/661 / prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/660 / nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/659 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/657 / vozík, substrát 337,00 € sipka
13. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/658 / vodné stočné 183,50 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/655 / zapožičnanie DZ - Tichá 1 951,00 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/653 / servis stroja, bočná metla 100,00 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/652 / servis stroja 307,80 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/651 / hydraulický olej 927,84 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/650 / oprava výjazdového stĺpika na Hviezdoslavovom námestí 392,00 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/643 / odvoz odpadu 6 812,71 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/645 / servis Kärchera 750,36 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/644 / servis kärchera 411,29 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/639 / oplotenie 37,80 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/640 / elektrická energia 28,19 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/641 / poistenie áut 2 486,50 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/638 / vracia 1 255,80 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/677 / vrták, pásky 154,50 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/672 / WAProtect 5L modifikovaný 1 800,00 € sipka
12. 10. 2021 Faktúra číslo 2021/669 / údržba zelene v parku Stein 450,00 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/621 / poskytnuté služby 1 368,00 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/635 / účtovný program 48,96 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/637 / voda 75,00 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/624 / nájomné a iné služby 550,00 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/634 / nájom nebytových priestorov a iné služby 839,27 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/632 / odvoz odpadu z medickej záhrady 243,80 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/630 / vrecia 1 255,80 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/627 / telekomunikačné služby 129,69 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/625 / servis automobilu 228,01 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/623 / biologicky rozložiteľný odpad 128,84 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/628 / údržba samozavlažovacích kvetináčov za august 2 700,00 € sipka
16. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/636 / paletový vozík 254,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/629 / tesco poukážky 2 000,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/573 / elektrická energia 29,26 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/582 / uniakryl, riedidlo 1 271,81 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/581 / k7 premium smart control flex auto 478,80 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/583 / nájom nebytových priestorov 839,27 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/588 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/587 / nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/590 / vrecia 1 255,80 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/600 / plyn 4,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/601 / plyn 761,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/602 / plyn 24,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/603 / plyn 610,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/599 / zapožičanie prenosného DZ 2 291,52 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/598 / plyn 28,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/597 / magnetická fólia 108,60 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/596 / servis auta 166,10 € sipka
10. 09. 2021 / servis Kärcher 3 703,82 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/594 / servis Kärcher 2 011,56 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/593 / vodné, stočné 214,88 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/592 / prenájom kopírok 98,64 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/591 / hygienické potreby 871,33 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/605 / pohonné hmoty 3 815,43 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/611 / telekomunikačné služby 63,07 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/610 / telekomunikačné služby 28,80 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/609 / hardware, monitoring 407,64 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/606 / energia 119,13 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/607 / energia 38,56 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/608 / energia 30,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/612 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/613 / energia 506,81 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/626 / vykonané práce 1 200,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/614 / servis tepelnoenergetických zariadení 712,29 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/615 / dopravná značka 1 087,44 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/616 / kamery licencia, cloud 140,11 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/617 / dochadzka a pristup licencia, cloud 224,39 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/618 / servis stroja 80,10 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/619 / servis stroja 105,89 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/620 / vedenie personalistiky a miezd 2 960,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/585 / výmena čerpadla fontány na Hviezdoslavovom námestí 7 453,57 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/575 / výmena výťahu 9 975,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/574 / servis auta 121,59 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/576 / oplotenie 37,80 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/577 / oplotenie 196,51 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/578 / drevo, doprava a manipulácia 212,40 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/579 / unášač noža, remeň, nôž, cievka, vykonané práce 166,40 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/580 / čerpadlo, olej 533,50 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/589 / radlice, sypač 20 376,00 € sipka
10. 09. 2021 Faktúra číslo 2021/604 / vrút do dreva 221,40 € sipka
31. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/586 / hydraulická hadicovina 15,05 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/548 / palivo 3 554,45 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/535 / materiál na stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 1 399,76 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/525 / klimatizácia 10 190,57 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/531 / spotrebiče 7 560,68 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/513 / zapožičanie PDZ 52,62 € sipka
20. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/509 / realizácia VDZ 4 333,40 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/494 / čistenie kanalizačnej vpuste, čistenie odtokového potrubia, dopravné značenie 10 982,40 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/540 / zemný plyn 24,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/539 / zemný plyn 761,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/538 / zemný plyn 610,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/537 / zemný plyn 28,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/536 / zemný plyn 4,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/542 / prenájom kopírok 110,14 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/529 / vedenie personalistiky a miezd, vedenie účtovníctva za mesiac jún 2 960,00 € sipka
19. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/541 / servis a dohľad parkovacieho systému 306,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/543 / nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/547 / telekomunikačné služby 61,86 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/546 / elektrina 119,13 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/545 / elektrina 30,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/544 / elektrina 32,13 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/571 / zapožičanie prenosného dopravného značenia 616,64 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/570 / vývoz odpadu 6 450,95 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/565 / samozavlažovanie kvetináčov za mesiac júl 2 700,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/566 / telekomunikačné služby 130,32 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/567 / poskytnuté služby za júl 1 317,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/568 / voda v bareloch 120,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/569 / hygiena a rohože 804,98 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/572 / nájomné, médiá a ostatné služby 550,00 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/563 / kosačka 1 185,49 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/564 / servis kosačky 210,17 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/561 / stravné lístky 4 264,26 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/562 / dopravné značky a objímka 338,16 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/558 / kamery, licencia, cloud 140,11 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/559 / dochádzka a prístup, licencia a cloud 224,39 € sipka
18. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/560 / vrecia 1 255,80 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/557 / biologicky rozložiteľný odpad 122,72 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/556 / telekomunikačné služby 24,00 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/555 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/554 / hardware, monitoring 398,65 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/553 / elektrina 567,46 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/552 / servis tepelnoenergetických zariadení počas roka 2021 712,29 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/551 / zapožičanie prenosného DZ 923,68 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/550 / zapožičanie prenosného DZ 2 291,52 € sipka
17. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/549 / servis auta 200,60 € sipka
09. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/514 / rozšírenie prístupového systému 1 389,24 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/507 / vývoz odpadu 6 976,50 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/443 / vysokotlakový čistič 10 823,35 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/508 / odvoz odpadu z medickej záhrady 258,85 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/505 / oplotenie 453,60 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/506 / odvoz a likvidácia odpadu 289,92 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/511 / aktivácia systému, waypointy 1,20 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/512 / servis auta 309,34 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/516 / vrecia 1 255,80 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/517 / pracovná obuv 163,56 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/523 / odvoz a likvidácia odpadu 324,14 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/524 / servis výpočtovej techniky, modem router 540,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/518 / náhradné diely, montáž a demontáž 933,40 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/519 / náhradné diely, montáž a demontáž 319,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/504 / odvoz odpadu 276,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/520 / náhradné diely, montáž, demontáž 186,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/521 / motorové vozidlo hyundai h1 1 500,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/522 / náhradné diely, montáž a demontáž 37,80 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/526 / vybavenie pre dopravné značenie 737,04 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/528 / poistenie auta 158,30 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/527 / servis vozidla 838,71 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/515 / Prihlásenie auta 186,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/047 / uzávierkové práce 2 760,00 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/533 / čipy 39,60 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/530 / vodné stočné 215,28 € sipka
05. 08. 2021 Faktúra číslo 2021/510 / oprava stroja 306,10 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/492 / elektrina za júl 27,77 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/469 / profylaktika parkovacieho systému 340,80 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/474 / elektrina 511,29 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/473 / dochádzka a prístup, licencia a cloud 224,39 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/472 / kamery a licencia 140,11 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/471 / právne služby a poradenstvo 3 000,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/470 / paušál a práca s hydraulickou rukou 120,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/475 / zberná nádoba na papier 129,48 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/477 / voda 40,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/476 / nájom a služby s nájmom spojené za júl 839,27 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/478 / oprava výjazdového stĺpika na Hviezdoslavovom námestí po havárií 700,20 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/480 / telekomunikačné služby 130,53 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/479 / údržba samozavlažovacích kvetináčov za mesiac jún 2 700,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/481 / odvoz a likvidácia odpadu z kultúrneho domu na školskej ulici 450,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/483 / biologicky rozložiteľný odpad a drevo 172,94 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/485 / waypointy, aktivácia systému 2,40 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/489 / vedenie personalistiky a miezd 2 960,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/490 / trysky, hadice, mazivo 121,37 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/493 / stravné lístky 4 264,26 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/496 / kancelárske potreby 382,69 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/495 / čistiace potreby 758,84 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/497 / murárske práce za mesiac jún 1 347,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/500 / práce bezpečnostného technika apríl-jún 105,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/499 / preprava stromu 180,00 € sipka
21. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/498 / zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 344,64 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/503 / polygrafické služby 547,20 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/466 / recepčný pult 6 010,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/468 / náradie 212,90 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/467 / servis áut 237,60 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/465 / gps prenosy 365,74 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/456 / zemný plyn 4,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/454 / elektrina 106,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/457 / zemný plyn 28,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/458 / zemný plyn 610,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/459 / zemný plyn 24,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/460 / zemný plyn 761,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/452 / výpočtová technika 1 182,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/453 / technik požiarnej ochrany 139,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/455 / servis tepelnoenergetických zariadení počas roka 2021 v Bratislave 712,29 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/444 / PHM 3 773,69 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/445 / poplatky za telekomunikačné služby 65,58 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/447 / vodné, stočné 249,48 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/450 / elektrina 32,13 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/449 / elektrina 30,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/448 / elektrina 119,13 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/442 / poplatky za telekomunikačné služby 28,80 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/439 / odvoz elektro-odpadu 96,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/434 / dohľad a servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/433 / nájom parkovacieho systému za jún 2021 548,40 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/435 / utierky, rukavice 215,42 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/436 / Vrecia 1 255,80 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/440 / prenájom kopírok 122,36 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/414 / biologicky rozložiteľný odpad 20 592,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/386 8 257,92 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/502 / zapožičanie prenosného DZ 502,46 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/501 / realizácia VDZ 1 764,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/430 / zapožičanie prenosného DZ 1 683,60 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/431 / zapožičanie prenosného DZ 887,60 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/462 / zapožičanie prenosného DZ 1 731,72 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/463 / Zapožičanie prenosného DZ 483,84 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/464 / Dopravné značky 636,00 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/461 / zapožičanie prenosného DZ 2 217,60 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/419 / Realizácia VDZ Kadnárova 2 716,40 € sipka
20. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/418 / realizácia VDZ Pekná cesta 9 691,08 € sipka
14. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/486 / vykonané práce 1 200,00 € sipka
14. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/488 / tesco poukážky 5 000,00 € sipka
14. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/491 / káva, kávovar 81,54 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/399 / Prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/398 / prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/415 / píla Husqvarna, lanko 371,90 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/428 / biologicky rozložiteľný odpad 541,44 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/427 / odvoz odpadu z medickej záhrady 351,07 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/429 / dosky smrek 23 812,80 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/441 / servis KM 592,02 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/446 / nájomné 550,00 € sipka
07. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/451 / nájom nebytového priestoru 839,27 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/406 / waypoint 3,60 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/408 / elektrina 29,46 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/409 / práca s hydraulickou rukou, prestroj 222,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/410 / zapožičanie prenosného dopravného značenia 439,44 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/411 / odevy 391,40 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/400 / hygienické potreby 753,40 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/397 / Prihlásenie MV Fiat Ducato 186,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/403 / poskytnuté služby 1 377,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/391 / fúkač 279,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/389 / spotrebný tovar pre parkovací systém 156,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/390 / poplatky za telekomunikačné služby 140,07 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/388 / tv monitoring 74,76 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/381 / kamery- licencia, cloud 140,11 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/382 / dohádzka a prístup, licencia, cloud 210,89 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/384 / realizácia VDZ Černockého 403,66 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/383 / šablóny a objímka 792,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/380 / poplatky za telekomunikačné služby 28,80 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/379 / telekomunikačné služby 65,58 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/378 / biologicky rozložiteľný odpad 183,20 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/376 / gps prenosy 332,02 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/377 / účtovné a mzdové služby 2 960,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/374 / elektrina 550,16 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/372 / prevoz stánkov s hydraulickou rukou 120,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/420 / opravy strojov 384,79 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/373 / prenájom prívesu 125,76 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/407 / uniakryl, riedidlo 1 856,22 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra číslo 2021/375 / zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/402 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 6 162,61 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/404 / sezónna údržba kvetináčov 2 700,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/417 / servis brány 96,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/416 / odevy 82,37 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/387 / spotrebný materiál 320,88 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/413 / oprava potrubia 411,60 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/412 / oplotenie 453,60 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/401 / biologicky rozložiteľný odpad 1 435,68 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/396 / stravné lístky 3 876,60 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/385 / stavebné práce, tv monitoring 890,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/421 / vrecia 1 255,80 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/423 / bezkontaktné karty 58,80 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/422 / kancelárske potreby 52,18 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/395 / javor 360,00 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/425 / Zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € sipka
01. 07. 2021 Faktúra 2021/405 / Voda pramenitá OFFICE WATER 161,28 € sipka
11. 06. 2021 Faktúra č.2021/392 / Remeselné práce 1 200,00 € sipka
09. 06. 2021 Faktúra č.2021/314 / Energie nájom Istrochem 27,77 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/253 / Vrecia 1 255,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/252 / Dodacie listy 39,60 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/254 / Nájom 290,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/255 / Čistenie prečerpávačky 732,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/256 / Uniakryl 914,40 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/257 / Dopravný prvok 967,20 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/258 / Nájom sklad 839,27 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/259 / Servis KM70 1 184,04 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/260 / Zberače odpadkov, mop 425,76 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/262 / Vizitky 22,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/263 / Servis MC 130 947,04 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/264 / Hygienické prostriedky 772,70 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/265 / Kópie 110,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/266 / Vodné stočné 154,92 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/267 / Servis MC130 135,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/268 / Pracovné oblečenie 1 802,47 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/270 / Magnetická fólia 71,23 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/272 / Právne služby 3 000,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/285 / Plyn 610,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/286 / Plyn 24,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/287 / Plyn 4,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/288 / Plyn 28,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/289 / Plyn 761,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/290 / Dopravné značky 459,60 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/275 / Elektrina 32,13 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/274 / Elektrina 30,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/273 / Elektrina 119,13 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/276 / Nájom skladu 839,27 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/277 / Polygrafické služby 63,16 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/278 / Inzerát 94,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/279 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/280 / PHM 2 906,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/282 / Hotline parkovací systém 306,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/281 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/283 / Nájom 550,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/284 / Náhradné diely 681,51 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/293 / GPS systém 332,02 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/294 / Elektrina 603,47 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/295 / Píla Husqvarna 1 112,20 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/296 / Servis energetických zariadení 712,29 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/298 / Dochádzkový systém 204,02 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/297 / Kamerový systém 140,11 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/299 / Bioodpad 31,36 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/301 / Mobilné data 28,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/302 / Vedenie účtovníctva a personalistiky 2 960,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/303 / Telekomunikačné služby 148,53 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/304 / Nádoba na kôš 181,98 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/305 / Pitná voda 40,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/306 / Náhradne diely 1 155,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/307 / Remeselné služby 1 343,00 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/308 / Stravné lístky 3 876,60 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/309 / Rúška 352,58 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/310 / Vrecia 1 255,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/311 / Inzerát 94,80 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/312 / Čistič obrubníkov 364,01 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/217 / Čistenie vpustí 1 784,64 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/247 / Montáž dopravného značenia 142,08 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/248 / Kancelárske potreby 390,88 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/249 / Píla STIHL, záhradné nožnice 852,30 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/250 / Voda jemne perlivá 161,28 € sipka
17. 05. 2021 Faktúra č.2021/251 / Oprava stroja 2 768,16 € sipka
14. 05. 2021 Faktúra č.2021/269 / Remeselné služby 1 200,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/218 / Vrtáky, zámky, bity 221,46 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/212 / Výmena kotla na Kýčerského ul. 4 070,95 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/230 / Personalistika 2 960,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/211 / Výmena kotla Kýčerského ul. 3 424,95 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/210 / Výmena kotla na Beskydskej 3 536,95 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/213 / Servis KM105 188,76 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/214 / Servis MC130 772,56 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/216 / Dochádzkový prístup 204,02 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/215 / Kamerový systém 140,11 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/228 / Bezvzduchové striekacie zariadenie 84,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/226 / Stravné lístky 4 279,27 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/227 / Telekomunikačné služby 148,25 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/219 / GPS systém 328,82 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/220 / Zberná nádoba na papier 109,56 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/221 / Technik požiarnej ochrany 206,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/222 / Servis energetických zariadení 712,29 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/225 / Elektrina 32,13 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/224 / Elektrina 30,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/223 / Elektrina 119,13 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/231 / Elektrina 640,69 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/232 / Bezpečnostný technik 105,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/235 / Hadica pre Control Pro 150,47 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/239 / Remeselné služby 1 313,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/238 / Odpad z ulíc a VKK 6 738,80 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/237 / Dezinfekčné stojany 4 113,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/236 / Dopravné značenie 731,04 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/241 / Servis strojov 1 008,89 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/245 / Zimná údržba 1 200,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/246 / Oplotenie 48,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/194 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/195 / Materiál na vodorovne dopr.značenie 286,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/196 / Mobilné data 28,80 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/203 / Bioodpad 295,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/202 / Oplotenie 74,40 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/197 / Plyn 610,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/198 / Plyn 24,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/199 / Plyn 4,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/200 / Plyn 28,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/201 / Plyn 761,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/204 / Dopravné značky 1 320,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/205 / Dezinfekcia, respirátory 480,02 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/206 / Vrecia 1 255,80 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/208 / Bioodpad 138,79 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/209 / Stierače, akumulátor, spínač 162,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/189 / Nájom 200,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/188 / Nájom 200,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/187 / Nájom 150,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/186 / Nájom 75,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/180 / Voda 124,75 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/183 / Kopírovací stroj 107,40 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/185 / Servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/184 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/191 / Kľúčový zámok 69,70 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/192 / Právne služby 3 000,00 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/193 / Servis KM105 1 747,20 € sipka
20. 04. 2021 Faktúra č.2021/207 / PHM 2 855,79 € sipka
19. 04. 2021 Faktúra č.2021/190 / Remeselné práce 1 200,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/168 / Členský príspevok 166,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/176 / Stavebné prace v ZŠ Jelenia 15 619,70 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/094 / Zimná služba január 34 967,16 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/151 / Zimná služba 26 110,80 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/128 / GPS systém 319,26 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/129 / Právne služby 3 000,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/169 / Stĺpiky 995,40 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/170 / Dopravné značky 614,40 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/171 / Dátové úložisko 894,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/172 / Poistenie vozidla 104,34 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/175 / Záloha na pohony FAAC 1 347,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/174 / Aktivácia systému 1,20 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/177 / Servis MC130 270,00 € sipka
31. 03. 2021 Faktúra č.2021/178 / Oprava MC130 159,58 € sipka
22. 03. 2021 Objednávka č.43/2021 0,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/165 / ParkDots platba cez mobilnú aplikáciu 1,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/166 / Pracovné oblečenie 1 801,22 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/167 / Remontáž systému 68,40 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/163 / Nájom pozemku 3 075,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/162 / Prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/127 / PHM 1 949,45 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/130 / 3.08 0,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/132 / Nasávanie 81,94 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/133 / Minerálna voda 161,28 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/138 / Akumulátor, auto žiarovky 156,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/137 / Elektrina 38,56 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/136 / Elektrina 30,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/135 / Elektrina 119,13 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/134 / Dopravné značenie 406,56 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/147 / Vedenie účtovníctva, vedenie personalistiky 2 960,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/146 / Bioodpad 15,50 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/145 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/144 / Servisný poplatok 204,02 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/143 / Servisný poplatok 140,11 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/142 / Servis tepelnoenergetických zariadení 1 424,58 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/141 / Dopravné značenie 829,20 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/140 / Vrecia 1 255,80 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/139 / Sáčky 2 872,80 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/150 / Odvoz a likvidácia odpadu 1 941,72 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/149 / Odvoz odpadu 282,79 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/148 / Elektrina 775,14 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/154 / Telekomunikačné služby 139,72 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/153 / Kancelárske potreby, rúška 578,88 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/152 / Poplatok za znečistenie 600,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/161 / Hygienické potreby 576,13 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/160 / Pitná voda 45,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/159 / Bioodpad 306,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/158 / Prenájom VKK, Likvidácia odpadu 2 362,80 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/157 / Služby spojené so zimnou údržbou 2 352,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/156 / Stravné lístky 3 112,20 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/083 / Stravné lístky 4 668,30 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/108 / Oprava výjazdového stĺpika 2 320,30 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/107 / Servis stroja 45,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/106 / Servis stroja 45,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/103 / Servis 1 269,60 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/104 / Servis vozidla 522,41 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/105 / Servis stroja 45,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/109 / Voda 110,66 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/110 / Posypový materiál Solmag S 1 800,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/112 / Náhradne diely 279,28 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/121 / Servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/120 / Nájom parkovacieho systému 548,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/119 / Kópie 102,56 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2020/118 / Montáž elektrických rozvodov na Vianočné trhy 2019 28 566,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/118 / Plyn 761,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/117 / Plyn 28,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/116 / Plyn 4,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/115 / Plyn 24,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/114 / Plyn 610,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/113 / Dopravné značenie 897,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/122 / Nájom 290,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/123 / Nájom 200,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/124 / Nájom 200,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/125 / Nájom 290,00 € sipka
22. 03. 2021 Faktúra č.2021/126 / Preinštalovanie ovládačov 54,00 € sipka
16. 03. 2021 Faktúra č.2021/111 / Remeselné práce 1 200,00 € sipka
16. 03. 2021 Faktúra č.2021/155 / Remeselná služby 1 283,00 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/085 / Telekomunikačné služby 130,48 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/086 / Zimná údržba 1 776,00 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/087 / Skrutky, vruty 191,08 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/091 / Dopravné značenie 468,12 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/092 / Bioodpad 321,12 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/093 / Bioodpad 409,68 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/095 / ZeoTraction 103,20 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/088 / Oprava vozidla 166,50 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/089 / Prenájom VKK, likvidácia odpadu 4 907,46 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2020/836 / Čistenie kanalizačných vpusti 11 447,04 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/082 / Prenájom dieselagregátu 479,52 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/096 / PowerLiner stroj na vodorovné značenie 5 045,60 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/081 / Elektroinštalačné práce 1 758,96 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/101 / Pracovné oblečenie 222,34 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/100 / Bezkontaktne karty k prechodu 31,80 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/098 / Náhradné diely 187,50 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/099 / ZeoTraction 103,20 € sipka
24. 02. 2021 Faktúra č.2021/097 / Servis výpočtovej techniky 192,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/060 / Plyn 761,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/080 / Remeselné služby 1 351,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/072 / Kamerový systém 15 994,32 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/074 / Kamerový systém 140,11 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/075 / Dochádzkový systém 204,02 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/076 / Mobilné toalety 576,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/077 / Mobilná toaleta 72,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/079 / Elektrina 919,04 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/078 / Právne služby 3 000,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/071 / GPS kontrola 318,36 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/070 / Telekomunikačné služby 84,48 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/069 / Bioodpad 210,84 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/066 / Elektrina 32,13 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/065 / Elektrina 30,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/064 / Elektrina 119,13 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/067 / Vrecia 1 255,80 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/063 / PHM 1 918,60 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/062 / Nájom 200,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/061 / Nájomné 200,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/055 / Dopravné značky 2 328,84 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/054 / Posypová soľ 7 860,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/053 / Drogistický tovar 782,51 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/056 / Plyn 610,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/057 / Plyn 24,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/058 / Plyn 4,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2020/851 / Nájom 1,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2020/850 / Nájom 12,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/059 / Plyn 28,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/049 / Výmena skla 669,38 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/051 / Servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/050 / Nájom parkovacieho systému 548,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/052 / Kópie 84,56 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/045 / Dopravné značky 276,00 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/044 / Uniakryl, riedidlo 687,60 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/043 / Sorbent na olej 340,80 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/042 / Voda 112,68 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/038 / Polygrafické služby 496,80 € sipka
18. 02. 2021 Faktúra č.2021/039 / Servisná zmluva 4 317,60 € sipka
15. 02. 2021 Faktúra č.2021/046 / Vykonané práce 900,00 € sipka
15. 02. 2021 Faktúra č.2021/018 / Stravné lístky 4 668,30 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/818 / Vrecia 1 255,80 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/790 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/789 / Účtovnícke služby 1 680,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/801 / Kontrola plynových kotlov 14 265,75 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/835 / Zberná nádoba 107,57 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/823 / GPS kontrola 306,14 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/825 / Servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/824 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/826 / Voda 160,96 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/827 / Páska Bandimex 217,39 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/001 / Energie 200,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/002 / Nájom 200,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/003 / Nájom 290,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/830 / Kopírovací stroj 109,06 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/831 / Servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/832 / Právne služby 3 000,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/833 / PHM 2 113,76 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/005 / Požiarny technik 139,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/840 / Telefóny 132,18 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/841 / Prenájom VKK, likvidácia odpadu 6 622,20 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/842 / Úkony na dopravnom inšpektoráte 177,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/010 / Odhlásenie vozidla 50,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/011 / Poistenie 104,47 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/843 / Vedenie zoznamu akcionárov 372,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/016 / Hygienické potreby 332,21 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/017 / Vrecia 1 255,80 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/019 / Posypová soľ 8 760,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/020 / Gps modul 1,20 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/028 / Plyn 0,25 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/029 / Plyn 1 041,73 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/037 / Plyn 761,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/036 / Plyn 28,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/035 / Plyn 4,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/034 / Plyn 24,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/033 / Plyn 610,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/032 / Plyn 106,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/014 / Práce spojené so zimnou údržbou 1 488,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/844 / Zimná údržba 16 494,72 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/845 / Odhŕňanie lístia 172,80 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/846 / Bioodpad 394,56 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/022 / Dopravné značky 1 066,20 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/009 / Elektrina 912,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/008 / Elektrina 393,67 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/007 / Elektrina 153,96 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/022 / Elektrina 305,53 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/023 / Elektrina 153,96 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/024 / Elektrina 305,53 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/025 / Elektrina 393,67 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2020/837 / Remeselné práce 1 325,00 € sipka
21. 01. 2021 Faktúra č.2021/012 / Remeselné práce 385,65 € sipka
14. 01. 2021 Faktúra č.2020/829 / Telekomunikačné služby 70,57 € sipka
14. 01. 2021 Faktúra č.2020/828 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
13. 01. 2021 Faktúra č.2020/820 / Nájom pozemku pod trhoviskom 3 075,00 € sipka
13. 01. 2021 Faktúra č.2020/819 / Nájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
13. 01. 2021 Faktúra č.2020/788 / Stravné lístky 4 279,27 € sipka