E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
22. 02. 2024 Faktúra č. 2024/122 / vonkajšie krytky 44,75 € s DPH sipka
22. 02. 2024 Faktúra č. 2024/121 / inštalačný materiál 138,30 € s DPH sipka
20. 02. 2024 Faktúra č. 2024/118 / cookiebot 12,00 € bez DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/044 / servis vozidla 68,40 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/045 / demontáž stánkov 7 000,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/046 / palety+rezivo 2 520,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/047 / zemný plyn 167,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/048 / zemný plyn 1 808,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/049 / zemný plyn 561,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/050 / zemný plyn 9,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/051 / zemný plyn 5,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúry č. 2024/052 / vývoz košov 141,80 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/053 / vodné stočné 164,80 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/054 / aktualizácia webu 270,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/055 / plastové nádoby a vložky do koša 3 955,20 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/056 / dodatočné práce pri servisoch 808,56 € bez DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/057 / oprava kotla Gaštanová 252,00 € bez DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/058 / servis výpočtovej techniky 288,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/059 / odvoz KO, SKL, PLA, KBRO 9 238,15 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/060 / servis vozidla 832,21 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/064 / aróma marketing 334,80 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/065 / servis tepelno energetických zariadení 912,33 € bez DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/067 / nájom parkovacieho systému 548,40 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/068 / parkovací systém 306,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/069 / prevoz soli 216,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/070 / čistenie kanalizačnej vpuste Radvánska 137,28 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/071 / čistenie kanalizačnej vpuste Svoradová-Palárikova 137,28 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/072 / čistenie vpuste Piláriková 137,28 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/073 / prenájom kopírok 147,04 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/074 / servis vozidla 166,58 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/075 / preprava nepojazdnej zametačky 180,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/076 / nájom nebytových priestorov 839,27 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/077 / telekomunikačné služby 28,80 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/078 / elektrina 51,35 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/079 / elektrina 232,76 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/080 / oprava vozidla 358,80 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/081 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/082 / pohonné hmoty 3 044,90 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/083 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/084 / hygienické potreby 730,32 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/085 / bio rozložiteľný odpad 626,45 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/086 / priprava + vykonanie STK+EK toyota hilux 156,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/087 / sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/088 / elektrina 587,52 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/089 / elektrina 1 521,19 € sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/090 / poe zásah, servisný zásah 222,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/092 / čistenie kanalizačnej vpuste Zochová ul. 137,28 € sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/093 / vedenie personalistiky a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/095 / oprava zvozovej nadstavby 404,40 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/096 / zemný plyn 9,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/097 / zemný plyn 5,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/098 / zemný plyn 561,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/099 / zemný plyn 1 808,00 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/100 / stavebný materiál 511,03 € sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/101 / telekomunikačné služby 102,29 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/103 / čistenie kanalizačnej vpuste Prepoštská ul. 84,48 € s DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2024/104 / zápožička výdajníka vody 6,00 € bez DPH sipka
14. 02. 2024 Faktúra č. 2023/939 / inštalácia rozvodov NN a elektrické prípojky na Vianočných trhoch 2023 38 163,48 € s DPH sipka
05. 02. 2024 Faktúra č. 2024/066 / oceľový sklapací parkovací stĺpik 200,15 € bez DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/063 / infraset 3 000,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/041 / dochádzka a prístup 2 692,66 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/040 / kamery, licencia, cloud 1 681,34 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/042 / demontáž vianočného stromčeka na Hviezd.nám. 4 716,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/043 / školenie dochádzkového a prístupového systému 414,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/039 / preprava vianočných stánkov 1 824,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/036 / vyúčtovanie za elektorinu 232,76 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/035 / vyučtovacia fa za elektrinu 61,62 € sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/034 / práca Dostojevského rad 1 5 036,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/033 / POE rozdeľovač, servisný zásah 222,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/032 / poe rozdeľovač, servisný zásah 222,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/023 / pristavenie a vývoz VKK 5 497,90 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2024/013 / prenájom VZD 468,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2023/925 / zimná údržba 22 632,94 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2023/937 / vedenie personalistiky a účtovníctva 2 960,00 € s DPH sipka
31. 01. 2024 Faktúra č. 2023/938 / dodávka el. 27,17 € s DPH sipka
30. 01. 2024 Faktúra č. 2024/061 / mlieko, káva 46,20 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/885 / servis vozidla BL746XZ 1 149,10 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/887 / oprava kamery 222,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/889 / Vývoz košov 141,80 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/890 / montáž vianočných stánkov a príslušenstva na Vianočných trhoch november-december 2023 30,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/892 / zabezpečenie programu vo vianočnom mestečku na Hviezd.nám. 700,00 € bez DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/894 / vodné stočné 122,89 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/901 / nájom za pozemok na ulici Nabr.arm.gen. L.Svobodu za rok 2024 1,00 € bez DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/902 / nájom za pozemok na ulici Žilinská za rok 2024 12,00 € sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/897 / aróma marketing 334,80 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/898 / zastrešenie na pódiu 3 888,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č.2023/899 / zdravotnícka pomoc počas vianočných trhov 1 810,00 € sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/900 / pitný režim zamestnancov 112,40 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/896 / stavebný materiál 358,38 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/903 / strážna služba 4 867,20 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/003 / telekomunikačné služby 28,80 € sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/905 / servis a dohľad nad parkovacím systémom 306,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/904 / nájom parkovacieho systému za december 2023 548,40 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/906 / prenájom kopírok 130,87 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/004 / vrecia 1 684,80 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/907 / pohonné hmoty 3 812,97 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/908 / telekomunikačné služby 30,92 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/006 / technik požiarnej ochrany 153,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/909 / servis tepelno energetických zariadení 1 096,53 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/910 / vývoz košov 197,88 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/025 / dodávka elektriny 1 159,13 € sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/913 / GPS prenosy 358,04 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/914 / Sanitárne čistenie objektov verejných toaliet 900,00 € bez DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/915 / betonáž stĺpikov 1 540,00 € bez DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/008 / servis vozidla BL746XZ 1 546,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/917 / elektrina 705,40 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/920 / servis vozidiel 990,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/916 / faktúra za elektrinu 1 969,22 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/009 / nájom nebytových priestorov 01/24 839,27 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/918 / biologicky rozložiteľný odpad 1 395,05 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/919 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/011 / prihlásenie MV 153,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/922 / telekomunikačné služby 114,45 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/923 / odpad z čistenia ulíc 8 126,18 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/924 / prenájom VKK 12/23 515,06 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/926 / prenájom mobilných wc 1 902,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/927 / vedenie personalistiky a vedenie účtovníctva za november 2023 2 960,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/928 / prenájom mobilného oplotenia 570,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/015 / servis vozidla BL746XZ 72,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/014 / servis vozidla BL981OD 131,93 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/930 / leitboy 518,40 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/016 / Vysokozdvižný paletový vozík 21,60 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/929 / zberná nádoba na papier 161,93 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/018 / mesačný paušál deratizácia a dezinsekcia 252,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/017 / stravné lístky 4 151,54 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/019 / oprava vozidla BT223AK 334,68 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/020 / zapožičanie betónových výrobkov s dopravou a prácou 4 590,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/021 / zberače odpadkov, rukavice, krabice, lepiace pásky 1 218,61 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/933 / vedenie zoznamu akcionárov za rok 2023 372,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2024/027 / vyúčtovacia faktúra SPP 2,65 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č.2023/893 / správa a aktualizácia webu www.tssm.sk 12/2023 270,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/936 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/935 / zimná údržba 5 650,80 € s DPH sipka
19. 01. 2024 Faktúra č. 2023/891 / revízie vyhrad.tech.zar.plyn.a tlakových na teplo technických zairadeniach v majetku mestskej časti BA- Staré mesto za rok 2023 1 636,30 € s DPH sipka
16. 01. 2024 Faktúra č. 2024/022 / mlieko, káva 50,00 € s DPH sipka
12. 01. 2024 Faktúra č. 2024/002 / prenájom pozemku trhoviska za obd.1/4.2024 3 075,00 € bez DPH sipka
12. 01. 2024 Faktúra č. 2024/001 / prenájom 74 ks trhových stolov 6 150,00 € bez DPH sipka
12. 01. 2024 Faktúra č.2023/888 / elektro materiál, Dostojevského rad 1 5 570,00 € s DPH sipka
08. 01. 2024 Faktúra 2024/010 / pracovné oblečenie, obuv + potlač 3 104,00 € s DPH sipka
08. 01. 2024 Faktúra č. 2024/007 / posypový materiál 265,00 € s DPH sipka
08. 01. 2024 Faktúra č. 2023/895 / prenájom diamantovej vrtacej súpravy D 250 Tyrolit 1 000,00 € bez DPH sipka
04. 01. 2024 Faktúra č.2024/005 / káva, mlieko 68,90 € s DPH sipka