Faktúry | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

Vložené Názov Suma Detail
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/440 / Zrovnávacia lata 27,20 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/446 / Servis systému 158,40 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/445 / Montáž systému 577,20 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/444 / Prenájom VKK, likvidácia odpadu 7 333,20 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/443 / Vrecia 1 255,80 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/442 / Parkovací systém 168,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/441 / Servis strojov 111,50 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/437 / Dopravné značky 1 400,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/431 / Účtovnícke služby 1 680,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/432 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/425 / Stravné lístky 4 746,10 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/420 / Právne služby 3 000,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/409 / Dopravné značky 862,68 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/405 / Vodorovné značenie 275,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/406 / Dodanie a montáž spomaľovacích prahov 1 680,00 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/413 / Hygienické potreby 704,22 € sipka
28. 07. 2020 Faktúra č.2020/433 / Výmena riadiacej jednotky 382,34 € sipka
20. 07. 2020 Faktúra č.2020/396 / Plyn 99,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/414 / Zberná nádoba 103,58 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/419 / Voda 180,18 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/415 / Servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/417 / Stavebný materiál 246,98 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/418 / Stavebný materiál 469,16 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/422 / BOZP 105,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/421 / Telekomunikačné služby 180,16 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/424 / Nákladná preprava 195,60 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/426 / PC , software, inštalácia 1 074,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/427 / Bioodpad 138,19 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/429 / Odvoz odpadu 353,93 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/428 / Nákladná doprava 203,40 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/430 / Služby dlždič 1 303,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/383 / Kópie 97,86 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/384 / Nájom park. systému 548,40 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/388 / Vrecia 1 076,40 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/389 / Monitorovanie vozidiel 306,14 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/402 / Elektrina 32,13 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/403 / Elektrina 119,13 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/404 / Elektrina 30,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/416 / Elektrina 809,66 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/401 / Plyn 39,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/400 / Plyn 1 047,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/399 / Plyn 524,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/398 / Plyn 28,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/397 / Plyn 4,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/408 / Stĺpiky 1 519,49 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/410 / Dopravné značenia 132,13 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/395 / Penetrácia 41,90 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/394 / čistenie vpusti 466,08 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/393 / Servis 1 694,14 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/390 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/392 / Technik požiarnej ochrany 139,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/386 / Zemný vrták 29,16 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/391 / Pracovné odevy 1 498,56 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/434 / Servis MIC 34C 124,20 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/382 / Dodanie náhradných dielov 62,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/363 / Čistenie vpusti 6 367,68 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/376 / Prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/375 / Prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/436 / Mercedes Transit akontácia 2 170,00 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/411 / Leasing MIC 34 1 744,52 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/412 / Leasing MIC 34 C 1 606,94 € sipka
16. 07. 2020 Faktúra č.2020/423 / Odburiňovač 798,99 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/371 / Stavebný materiál 81,54 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/372 / Leasing KM 105 R 2 669,15 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/370 / Vyznačovač dopravného značenia PowrLiner 850 1 440,00 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/367 / Poistenie 120,91 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/344 / Stravné lístky 4 434,88 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/309 / Samozavlažovacie kvetináče 7 000,00 € sipka
29. 06. 2020 Faktúra č.2020/374 / Dopravné značenie 927,07 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/340 / Kolky 60,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/319 / Kolky 60,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/379 / Farby a riedidlo 299,45 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/378 / Audit 4 200,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/365 / Servis stroja 224,60 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/341 / Pracovné oblečenie 79,30 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/362 / Výmena ističov 250,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/320 / Poistné 235,37 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/315 / Hotline a dohľad park.systému 306,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/314 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/313 / Servis techniky 192,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/331 / Polygrafické služby 646,20 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/359 / Polygrafické služby 710,40 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/321 / Kópie 87,66 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/317 / Revízia kamier na vjazdoch 300,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/334 / Odvoz a likvidácia odpadu 6 140,88 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/336 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/335 / Účtovné služby 1 680,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/342 / Právne služby 3 000,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/362 / Liatinové mriežky 259,76 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/355 / Servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/356 / Odstránenie úniku plynu 950,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/373 / Vodorovné dopravné značenie 331,80 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/316 / Dopravne značenie 397,01 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/377 / Vrecia 1 076,40 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/337 / Vrecia 1 076,40 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/338 / Hygienické potreby 669,92 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/358 / Rukavice, metla 311,71 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/353 / Bioodpad 18 996,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/308 / Odpratanie dreva havarijný výjazd 408,00 € sipka
26. 06. 2020 Faktúra č.2020/299 / Čistenie vpustov 2 608,32 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/322 / Leasing MIC 34C 1 734,52 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/329 / Plyn 39,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/328 / Plyn 1 047,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/327 / Plyn 524,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/326 / Plyn 28,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/325 / Plyn 4,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/348 / Elektrina 954,81 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/347 / Elektrina 30,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/346 / Elektrina 119,13 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/345 / Elektrina 32,13 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/349 / Stočné vodné 157,89 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/357 / Telekomunikačné služby 151,56 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/333 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/354 / Odvoz odpadu 364,19 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/332 / Bioodpad 24,30 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/339 / Servis vozidla 1 487,55 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/360 / Služby dlaždenie 1 271,00 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/324 / Monitorovanie GPS 306,14 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/323 / Leasing MIC 34C 1 596,94 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/350 / Náradie, materiál 342,72 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/351 / Betón 4,55 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/318 / Meter 11,54 € sipka
18. 06. 2020 Faktúra č.2020/352 / Stavebný materiál 1 234,43 € sipka
10. 06. 2020 Faktúra č.2020/343 / Stĺpik 475,20 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/295 / Stravné lístky 4 201,47 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/280 / Právne služby 3 000,00 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/282 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/281 / Účtovné služby 1 680,00 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/293 / Vrecia 1 076,40 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/294 / Hygienický materiál 840,39 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/311 / Pracovné oblečenie 51,50 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/312 / Znalecký posudok 100,00 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/306 / Servis vozidla 661,70 € sipka
04. 06. 2020 Faktúra č.2020/307 / Náhradné diely 60,00 € sipka
03. 06. 2020 Faktúra č. 2020/310 / odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom VKK 5 017,20 € sipka
28. 05. 2020 Faktúra č.2020/301 / Dezinfekcia 97,50 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/245 / Stravné lístky 4 551,59 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/270 / Kópie 84,80 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/262 / Bezpečnostný technik 105,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/283 / Poplatok za doménu 184,18 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/300 / Členský poplatok 332,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/261 / Prenájom prestrešenia 3 880,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/297 / Magnetická fólia 71,23 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/298 / Servis stroja 124,20 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/292 / Elektrina 1 029,70 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/291 / Elektrina 30,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/290 / Elektrina 119,13 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/289 / Elektrina 32,13 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/288 / Vodne stočné 165,32 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/285 / Servis kotla 694,25 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/284 / Stavebne služby 1 251,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/279 / Telekomunikačné služby 128,67 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/278 / Bioodpad 62,21 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/277 / Monitorovanie vozidiel 306,14 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/276 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/275 / Plyn 39,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/274 / Plyn 1 047,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/273 / Plyn 524,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/272 / Plyn 28,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/271 / Plyn 4,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/269 / Servis a hotline parkovacieho systému 306,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/268 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/266 / Leasing 1 734,52 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/267 / Leasing MIC 34C 1 596,94 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/260 / Odvoz odpadu 204,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/258 / Vrecia 1 076,40 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/248 / Vedenie mzdovej agendy 1 080,00 € sipka
21. 05. 2020 Faktúra č.2020/240 / Čistenie kanalizačnej vpuste 2 038,08 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/247 / účtovné služby 1 680,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/242 / právne služby a právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/109 / oprava kanalizačnej vpuste 1 712,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 220/108 / oprava kanalizačnej vpuste 1 802,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/110 / oprava kanalizačnej vpuste 1 731,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/296 / materiál na stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 120,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/286 / materiál na stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 8,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/287 / materiál na stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 64,00 € sipka
20. 05. 2020 Faktúra č. 2020/263 / materiál na stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce 357,00 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/254 / Vinyl a lišty 1 317,98 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/251 / Oceľové kartáče 133,25 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/252 / Fibran 6,02 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/244 / Čistiace prostriedky 712,97 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/250 / Dopravné značky 345,82 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/249 / Vodorovné dopravné značenie 136,00 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/6/040 / Tovar do café Propeller 168,48 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/6/036 / Tovar do cafe Propeller 25,23 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/6/038 / Tovar do cafe Propeller 106,18 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/6/037 / Tovar do café Propeller 120,00 € sipka
04. 05. 2020 Faktúra č.2020/259 / Minichladnička 137,74 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/232 / Prenájom VKK, likvidácia odpadu 5 516,82 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/222 / Technik požiarnej ochrany 292,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/234 / Respirátor 75,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/236 / Náhradné diely 62,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/215 / Kopírovací stroj nájom 93,05 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/197 / Hygienické potreby 836,50 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/163 / Vrecia 1 076,40 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/200 / Prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/201 / Nájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/205 / Servis stľpikov 796,20 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/206 / Vrecia 1 076,40 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/207 / Rúška 489,60 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/211 / Hotline servis 306,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/210 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/216 / Monitorovacie zariadenia 306,14 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/230 / Zberná nádoba 103,58 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/231 / Mobilný operátor 154,42 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/233 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/208 / HM profil 22,74 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/209 / Cement 38,83 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/239 / Stavebný materiál 1 256,80 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/187 / Zapožičanie dopravného značenia 1 163,47 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/157 / Prenosné dopravné značenie 707,58 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/235 / Dopravné gombíky 333,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/227 / Dopravné značky 456,30 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/226 / Dopravné zrkadlo 971,92 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/225 / Vodné stočné 263,77 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/253 / Elektrina 1 242,96 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/224 / Elektrina 119,13 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/237 / Elektrina 30,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/223 / Servis tepelnoenergetických zariadení 2 082,75 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/217 / Plyn 4,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/221 / Plyn 39,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/220 / Plyn 1 047,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/219 / Plyn 524,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/218 / Plyn 28,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/243 / Poskytnuté služby 1 201,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/214 / Leasing KM 105 R 1 947,24 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/213 / Leasing MIC 34 C 1 596,94 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/212 / Leasing MIC 34 C 1 734,52 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/203 / Servis vozidla 1 521,95 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/256 / Ochranné okuliare číre 302,40 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/255 / Ochranné okuliare 129,60 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/241 / Dezinfekčný prostriedok 192,00 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/203 / Servis Ford Transit 1 521,95 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/256 / Ochranné okuliare číre 302,40 € sipka
22. 04. 2020 Faktúra č.2020/255 / Ochranné okuliare 129,60 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/196 / Vrtáky, kotúče 56,89 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/192 / Prerezavač trávnika 408,00 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/160 / Oprava brány 228,33 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/153 / Preprava autom s hydraulickou rukou 456,00 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/174 / Prenájom VKK, odvoz odpadu 5 310,72 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/167 / Stravné lístky 4 279,27 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/135 / Sáčky 2 872,80 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/122 / VKK 5 408,16 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/178 / Vedenie účtovnictva 1 680,00 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/179 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/194 / Oprava hydraulickej spojky 124,20 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/195 / Servis čistiaci stroj 257,82 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2019/685 / Hydraulické vyregulovanie ÚK 5 500,00 € sipka
02. 04. 2020 Faktúra č.2020/149 / Servis Kärcher 216,50 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/168 / Odvoz odpadu 282,84 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/169 / Čistenie vpuste 3 421,44 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/112 / Čistenie kanalizačných vpustí 1 203,84 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/133 / Servis výpočtovej techniky 936,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/154 / Elektrina 32,13 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/156 / Elektrina 30,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/155 / Elektrina 119,13 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/141 / Monitoring vozidiel 306,14 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/140 / Zneškodnenie odpadu 234,36 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/162 / Telekomunikačné služby 140,51 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/161 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/107 / Zimná údržba 34 802,28 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/150 / Výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia 600,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/151 / Oplotenie 76,80 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/152 / Servis vozidla 672,89 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/175 / Kefy 2 180,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/147 / Plyn 39,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/146 / Plyn 1 047,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/145 / Plyn 524,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/144 / Plyn 28,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/143 / Plyn 4,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/142 / Servis stĺpika po havárií 582,40 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/173 / Elektrina 1 072,95 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/172 / Spotreba voda 72,44 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/171 / Servis parkovacieho systému 306,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/170 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/166 / Bioodpad 16,92 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/165 / Zneškodnenie odpadu 98,28 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/177 / Náhradne diely 58,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/176 / Maľovanie priestorov 1 720,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/183 / Výmena kamery parkovisko 233,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/184 / Výmena termostatu 189,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/186 / Oprava vytopenej šachty 120,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/185 / Výmena poistného ventila 126,68 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/188 / Náradie 101,53 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/148 / Stavebný materiál 371,95 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/180 / Poskytnuté služby 1 229,00 € sipka
01. 04. 2020 Faktúra č.2020/158 / Servisný zásah 80,00 € sipka
20. 03. 2020 Faktúra č.2020/193 / Ochranné rúška 336,00 € sipka
20. 03. 2020 Faktúra č.2020/190 / Penetrácia, flex lepidlo 296,95 € sipka
20. 03. 2020 Faktúra č.2020/191 / Betón 293,57 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/132 / Prihlásenie pracovného stroja 210,00 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/136 / Leasing MIC 34 C 1 734,52 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/137 / Leasing MIC 34 C 1 596,94 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/105 / Maliarske práce 1 800,00 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/099 / Stravné lístky 5 691,15 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/104 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/103 / Účtovné služby 1 680,00 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/066 / Posypová soľ 5 846,40 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/126 / Vrecia 1 076,40 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2019/684 / Dodávka a výmena kotlov Beskydská 7 865,60 € sipka
11. 03. 2020 Faktúra č.2020/092 / Právne služby 3 000,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/100 / Služby 885,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/642 / Čistenie komunikácií 11/2019 8 448,95 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/613 / Účtovnícke služby 1 680,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/614 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/663 / Právne služby 3 000,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/681 / Čistenie vpustí 11 130,24 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/693 / Prenájom agregátu 1 223,52 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/097 / Mobilné služby 124,35 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/096 / Pneumatiky 122,45 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/098 / Bioodpad 149,65 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/095 / Sáčky na psie exkrementy 658,68 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/028 / Odvoz bioodpadu 78,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/6/114 / Tovar do café Propeller 98,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/030 / Tovar do café Propeller 225,24 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/032 / Tovar do café Propeller 213,84 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/033 / Tovar do café Propeller 21,12 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/034 / Tovar do café Propeller 144,28 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/024 / Tovar do café Propeller 157,61 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/025 / Tovar do café Propeller 10,57 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/022 / Tovar do café Propeller 71,72 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/026 / Tovar do café Propeller 124,72 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/031 / Tovar do café Propeller 55,59 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/029 / Tovar do café Propeller 291,52 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/023 / Tovar do café Propeller 60,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/6/021 / Tovar do café Propeller 120,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/101 / Náhradne diely 62,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/102 / Polygrafické služby 237,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/106 / Pracovné oblečenie 471,20 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/121 / Kontrola hasiacích prístrojov 444,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/129 / Pracovné oblečenie 929,50 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/128 / Potlač bund 36,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/111 / Vyčistenie šachty 240,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/123 / Stavebný materiál 226,15 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/124 / Sieťky a pätky 123,81 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/125 / Stavebný materiál 633,59 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/127 / Zneškodnenie odpadu 73,08 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/115 / Elektrina 119,13 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/114 / Elektrina 38,56 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/116 / Elektrina 30,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/113 / Elektrina 1 456,90 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/117 / Dopravné značenie opravy, doplnenie 627,38 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/105 / Maliarské práce 1 800,00 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/058 / Čistenie komunikácií 8 448,95 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/040 / VKK za 12/2019 2 183,04 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/023 / VKK 5 901,12 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/130 / Hygienické potreby 426,75 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2020/134 / Kopírka nájom 94,56 € sipka
04. 03. 2020 Faktúra č.2019/692 / Zimná údržba 12/2019 32 447,88 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/028 / Vrecia 1 076,40 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/027 / Rozpočtovanie stavebných prác 140,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/065 / Dodanie náhradných dielov 62,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/070 / Dopravné značky 377,03 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/067 / Čistiace prostriedky 667,38 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/071 / Stavebný materiál 761,47 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/074 / Kópie 95,77 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/075 / Aktivácia systému 1,20 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/076 / Monitorovanie strojov 291,62 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/090 / Servis MC 130 248,40 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/089 / Držiak hydraulický motor 257,82 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/088 / Vodné stočné 154,17 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/087 / Odvoz odpadu 204,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/086 / Hydroizolácia 118,44 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/085 / Patka nadstvec 24,59 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/084 / Stavebný materiál 504,90 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/083 / Hotline a expresný servis park. systému 306,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/082 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/077 / Plyn 4,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/078 / Plyn 28,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/079 / Plyn 524,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/080 / Plyn 1 047,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2020/081 / Plyn 39,00 € sipka
15. 02. 2020 Faktúra č.2019/696 / Koše a WC na Vianočné trhy 2 386,78 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/073 / Leasing MIC 34 C 1 596,94 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/072 / Leasing MIC 34 C 1 734,52 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/069 / Kúpa vozidla Ford Transit 2 500,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/068 / Servis Volkswagen 220,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2019/668 / Posypová soľ 2 700,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/018 / Tovar do café Propeller 10,56 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/017 / Tovar do café Propeller 118,34 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/016 / Tovar do café propeller 21,48 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/015 / Tovar do café propeller 270,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/014 / Tovar do café Propeller 300,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/013 / Tovar do café Propeller 60,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/012 / Hygienické potreby 129,72 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/011 / Tovar do café Propeller 105,25 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/010 / Tovar do café Propeller 18,56 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/009 / Tovar do café Propeller 223,85 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/008 / Tovar do café Propeller 49,39 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/007 / Tovar do café Propeller 23,50 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/006 / Tovar do café Propeller 137,20 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/004 / Tovar do café Propeller 100,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/002 / Tovar do café Propeller 44,12 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/6/001 / Tovar do café Propeller 36,15 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2019/6/113 / Tovar do café Propeller 31,52 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/061 / Čistenie kanalizácie 1 197,48 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/063 / Zimné čiapky 168,96 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/093 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/031 / Vodné, stočné 66,87 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/033 / Náradie 1 600,01 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/035 / Prenájom VZV 573,60 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/034 / Prenájom VZV 422,40 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/038 / Nájom 1,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/037 / Nájom 12,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/036 / Odvoz odpadu 204,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/043 / Plyn nedoplatok 1 699,37 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/047 / Plyn 99,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/048 / Plyn 4,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/049 / Plyn 28,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/050 / Plyn 524,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/051 / Plyn 1 047,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/052 / Plyn 39,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/059 / Odvoz odpadu 204,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/060 / Montáž hydrantového nadstavca 80,50 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/056 / Elektrina 30,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/054 / Elektrina 38,56 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/055 / Vyúčtovanie elektrina 119,13 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/057 / Servis Ford Transit 429,00 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/019 / Stravné lístky 5 067,46 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/064 / Aktivácia systému 1,20 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/020 / Sáčky na psie exkrementy 765,60 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/022 / Vrecia 1 076,40 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/021 / Hygienické a čistiace prostriedky 725,02 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2020/025 / Sáčky na psie exkrementy 658,68 € sipka
14. 02. 2020 Faktúra č.2019/695 / Vedenie zoznamu akcionárov 372,00 € sipka
03. 02. 2020 Faktúra č.2019/588 / Zimná nadstavba na Kärcher 16 253,99 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2020/007 / Prenájom pozemku trhoviska 3 075,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/102 / Tovar do café Propeller 257,76 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/104 / Tovar do café Propeller 66,54 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/105 / Tovar do café Propeller 220,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/106 / Tovar do café Propeller 272,33 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/103 / Tovar do café Propeller 109,22 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/107 / Tovar do café Propeller 41,28 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/101 / Tovar do café Propeller 48,34 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/108 / Tovar do café Propeller 251,31 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/109 / Tovar do café Propeller 11,75 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/110 / Tovar do café Propeller 11,75 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/6/111 / Tovar do café Propeller 196,99 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/688 / Kópie, kopírovací stroj 99,91 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/687 / GPS kontrola 280,63 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/686 / Prevoz stánkov 456,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/689 / Služby za stavebné práce 1 286,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/658 / Posypová soľ 8 736,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/633 / Právne poradenstvo 3 000,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/690 / Telekomunikačné poplatky 121,50 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/667 / Inštalácia 9 ks diaľkových ovládačov 210,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/662 / Potlač búnd 30,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/664 / 4 ks kolesový komplet na cestu 1 264,80 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/665 / Obhliadka a servis vysúvacieho stĺpika 400,32 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/666 / Odvoz odpadu z Medickej záhrady 204,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/669 / Zvislé dopravné značenie 849,19 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/670 / Náradie a stavebný materiál 1 605,92 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/671 / Stavebný materiál 228,82 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/673 / Požiarna ochrana 160,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/675 / Aktivácia systému 2,40 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/674 / Kábel do OBD zapaľovania 72,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/676 / Servis krídlovej brány 184,70 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/677 / Vodné stočné 122,60 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/643 / VKK 6 278,88 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/682 / Výmena gamatiek Nota Bene 1 205,66 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/683 / Servis TEZ 694,25 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/679 / Hotline a expresný servis park. systému 306,00 € sipka
27. 01. 2020 Faktúra č.2019/678 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/644 / BOZP 105,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/634 / Stravné lístky 5 613,19 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/619 / Hotline a servis park. systému 306,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/618 / Nájom parkovacieho systému 548,40 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/653 / Zimné čiapky 42,24 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/637 / Sáčky na psie exkrementy 765,60 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/635 / Vrecia 1 076,40 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/636 / Hygienické potreby 501,30 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/657 / Vrecia 1 076,40 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/565 / Čistenie komunikácií 10 561,18 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/654 / Osadenie nových kanalizačných poklopov 3 004,80 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/620 / Dodanie a montáž dopravného značenia 1 198,49 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/656 / Dopravné značenie zapožičanie 984,84 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/645 / Stavebný materiál 606,26 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/646 / Píla, Vysavač, Betón 1 080,74 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/647 / Odvoz odpadu 204,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/648 / Zapojenie riadenia stĺpikov 360,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/649 / Dodávka elektriny 909,50 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č. / Vodné stočné 131,88 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/641 / Telekomunikačné služby 0,68 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/609 / Údržba samozavlažovacích kvetináčov 9 817,20 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/610 / Samozavlažovacie nádoby 101 ks 2 787,60 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/615 / Služby dlaždič 1 278,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/632 / Vyúčtovanie platieb 327,99 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/652 / Pracovné oblečenie 207,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/587 / Pracovné oblečenie 4 052,50 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/661 / Náhradné diely 141,60 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/660 / Náhradne diely 240,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/630 / Servis UK, únik vody 154,36 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/631 / Osvetlenie pódia 600,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/638 / Servis brány 184,70 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/612 / Mzdová agenda 1 080,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2019/611 / Účtovné služby 1 680,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/002 / Leasing MIC 34 1 596,94 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/001 / Leasing MIC 34 1 734,52 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/003 / Leasing 1 947,24 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/017 / Dodanie elektriny 1 274,68 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/016 / Prihlásenie pracovného stroja 454,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/015 / Nádoba na papier 103,58 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/014 / Biodpad 384,19 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/010 / Dodávka elektriny 155,33 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/009 / Technik požiarnej ochrany 139,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/008 / Prevoz stánkov 600,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/006 / Prenájom trhových stolov 6 150,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/005 / Kredit k aplikácií POS Mobile 120,00 € sipka
17. 01. 2020 Faktúra č.2020/004 / Telekomunikačné služby 65,58 € sipka
15. 01. 2020 Faktúra č.2019/691 / Zapájanie vodoinštalácie a pomocné práce 3 366,00 € sipka
08. 01. 2020 Faktúra č.2017/722 / Dodávka, materiál a inštalácia vykurovania Ventúrska 9 32 743,00 € sipka
02. 01. 2020 Faktúra č.2019/655 / Komplexná kontrola plynových kotlov a súvisiacich zariadení 14 265,75 € sipka
02. 01. 2020 Faktúra č.2019/659 / Výmena elektródy 60,00 € sipka
02. 01. 2020 Faktúra č.2019/651 / Výmena kotlového čerpadla 572,00 € sipka
02. 01. 2020 Faktúra č.2019/624 / Servis tepelnoenergetických zariadení 694,25 € sipka
02. 01. 2020 Faktúra č.2019/608 / Výmena ionizačnej elektódy 60,00 € sipka