Objednávky | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

VloženéNázovSumaDetail
07. 10. 2019 Objednávka číslo 39/6/2019 / tovar do Café Propeller 615,00 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 129/2019 / stavebné práce 3 605,38 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 40/6/2019 / tovar do Café Propeller 315,82 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 130/2019 / napeňovacia tryska 80,00 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 41/6/2019 / tovar do Café Propeller 100,08 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 131/2019 / ozvučenie Staromestských vianočných trhov 2019 9 750,00 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 132/2019 / vodorovné dopravné značenie 1 672,44 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 133/2019 / vodorovné dopravné značenie 1 644,72 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 134/2019 / sáčky na psie exkrementy 765,60 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 135/2019 / čistenie komunikácií a schodísk 14 149,87 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 136/2019 / hygienické potreby 822,00 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 42/6/2019 / tovar do Café Propeller 233,65 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 43/6/2019 / tovar do Café Propeller 438,00 € sipka
07. 10. 2019 Objednávka číslo 137/2019 / drobné remeselné práce 20 400,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 21/6/2019 / tovar do Café Propeller 121,03 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 111/2019 / vrecia 1 112,40 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 110/2019 / DZ 391,15 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 108/2019 / realizácia prípojky NN 1 648,81 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 107/2019 / prenájom VKK 24 440,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 106/2019 / vypracovanie projektovej dokumentácie 300,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 105/2019 / sáčky na psie exkrementy 765,60 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 104/2019 / DZ 335,81 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 103/2019 / rekonštrukcia elektrických rozvodov 3 420,74 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 102/2019 / stravné lístky 3 586,21 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 101/2019 / kancelárske potreby 156,24 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 99/2019 / hygienické potreby 729,68 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 100/2019 / vrecia 1 112,40 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 98/2019 / oprava výsuvného stĺpika 1 123,44 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 97/2019 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 20/6/2019 / tovar do Café Propeller 33,91 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 19/6/2019 / tovar do Café Propeller 242,16 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 18/6/2019 / tovar do Café Propeller 315,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 17/6/2019 / tovar do Café Propeller 142,44 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 16/6/2019 / tovar do Café Propeller 165,60 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 15/6/2019 / tovar do Café Propeller 315,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 14/6/2019 / tovar do Café Propeller 152,84 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 13/6/2019 / tovar do Café Propeller 175,10 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 12/6/2019 / hygienické potreby 171,07 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 11/6/2019 / tovar do Café Propeller 403,47 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 10/6/2019 / tovar do Café Propeller 50,60 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 9/6/2019 / tovar do Café Propeller 138,24 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 2/6/2019 / tovar do Café Propeller 49,39 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 8/6/2019 / tovar do Café Propeller 184,03 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 7/6/2019 / tovar do Café Propeller 630,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 6/6/2019 / tovar do Café Propeller 275,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 5/6/2019 / tovar do Café Propeller 384,12 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 4/6/2019 / tovar do Café Propeller 306,29 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 3/6/2019 / tovar do Café Propeller 324,14 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 22/6/2019 / tovar do Café Propeller 700,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 23/6/2019 / tovar do Café Propeller 120,53 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 25/6/2019 / tovar do Café Propeller 77,76 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 24/6/2019 / tovar do Café Propeller 49,44 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 113/2019 / príslušenstvo k čistiacemu autu 508,30 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 27/6/2019 / tovar do Café Propeller 100,51 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 114/2019 / hygienické potreby 398,93 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 28/6/2019 / hygienické potreby 119,10 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 109/2019 / čistenie komunikácií a schodísk 14 067,77 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 31/6/2019 / tovar do Café Propeller 189,44 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 29/6/2019 / tovar do Café Propeller 185,46 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 30/6/2019 / tovar do Café Propeller 40,34 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 115/2019 / servis kotla 232,80 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 32/6/2019 / tovar do Café Propeller 85,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 116/2019 / DZ, tyč, objímky 233,04 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 117/2019 / stravné lístky 4 287,85 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 120/2019 / DZ 556,73 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 119/2019 / vodorovné dopravné značenie 4 281,67 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 33/6/2019 / tovar do Café Propeller 156,46 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 118/2019 / čistenie uličných vpustov 15 000,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 121/2019 / vrecká do vysávača 16,67 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 122/2019 / stĺp na označenie námestia 200,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 123/2019 / príslušenstvo k čistiacemu autu 165,15 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 34/6/2019 / tovar do Café Propeller 715,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 124/2019 / nadstavce na krovinorezy 70,67 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 35/6/2019 / tovar do Café Propeller 203,64 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 37/6/2019 / hygienické potreby 162,13 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 127/2019 / veľké vrecia 1 076,40 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 125/2019 / rozvádzač na Trhovisko na Poľnej ulici 409,30 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 126/2019 / pásky na VO 90,00 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 36/6/2019 / tovar do Café Propeller 106,27 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 38/6/2019 / tovar do Café Propeller 284,97 € sipka
24. 09. 2019 Objednávka číslo 128/2019 / havarijná oprava rozvodu ÚK 6 964,00 € sipka
11. 09. 2019 Objednávka číslo 1/6/2019 / tovar café propeller 238,75 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 96 / krovinorezy 1 250,00 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 89 / hygienické potreby 312,25 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 86 / veľké vrecia 1 038,24 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 87 / vodorovné dopravné značenie 2 115,72 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 88 / dopravné značenie 1 398,17 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 90 / okenný parapet v objekte Propeller 2 382,04 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 91 / stavebné a maliarske práce v objekte Propeller 11 340,65 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 93 / rekonštrukčné a zariaďovacie práce v objekte Propeller 7 186,50 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 92 / podlaha v objekte Propeller 4 816,48 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 94 / kreditový systém Ikelp 240,00 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 95 / hojdačka 30,50 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 85 / stravné lístky 3 886,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 83 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 84 / vodorovné dopravné značenie 60,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 85 / veľké vrecia 296,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 69 / náhradné kefy na čistiace auto 470,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 68 / servis turniketov vo verejných WC 1 594,80 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 67/2019 / nože na hobľovačku 116,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 70 / dopravné značenie 1 142,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 71 / hygienické potreby 240,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 73 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 74 / GPS Dozor Tracker 208,50 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 72 / stravné lístky 3 724,51 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 75 / vrecia 1 038,24 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 76 / hygienické potreby 828,00 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 77 / notebook 443,25 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 78 / spomaľovacie prahy a dopravné značenia 317,15 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 79 / magnetické tabule na autá 59,36 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 80 / postreky, hnojivá 171,20 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 81 / pokladničný systém 1 627,85 € sipka
23. 05. 2019 Objednávka číslo 63 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
16. 05. 2019 Objednávka číslo 62 / hygienické potreby 659,64 € sipka
16. 05. 2019 Objednávka číslo 63 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 64 / veľké smetné vrecia 1 038,24 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 65 / náhradné kefy na čistiace auto 135,00 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 66 / stravné lístky 3 778,49 € sipka
10. 05. 2019 Objednávka číslo 60 / tonery 65,00 € sipka
10. 05. 2019 Objednávka číslo 61 / trvalé dopravné značenie 63,36 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 52 / výmena žiaroviek na semafóroch 75,60 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 57 / oprava poškodených dielov novej batérie 493,24 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 49 / stravné lístky 3 958,42 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 50 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 51 / smetné vrecia 957,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 53 / oprava havarijného stavu elektroinštalácie v strojovni 2 123,23 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 54 / pásky na vrecia 220,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 55 / oprava ventilu 241,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 58 / kontajnerová sieť 135,12 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 56 / dopravné značenie 121,92 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 59 / upgrade pokladnice 190,00 € sipka
09. 04. 2019 Objednávka číslo 43 / príslušenstvo k DZ 143,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 44 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 46 / hygienické potreby 998,66 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 45 / odstránenie poruchy na webovej stránke 150,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 47 / postreky a hnojivá 328,80 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 48 / kancelárske potreby 132,47 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 41 / vedenie mzdovej agendy a mzdové služby 12 960,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 39 / samozavlažovacie kvetináče 20 240,40 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 31 / oprava výsuvných stĺpikov 1 724,40 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 34 / metla štandardná 720,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 33 / 957 957,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 32 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 35 0,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 37 / účtovné služby 1 400,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 36 / vedenie mzdovej agendy a mzdové služby 900,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 42 / komponenty strešnej konštrukcie 7 120,00 € sipka
01. 03. 2019 Objednávka číslo 28 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
01. 03. 2019 Objednávka číslo 30 / zrkadlo 655,76 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 27 / právne služby a právne poradenstvo 30 000,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 26 / traktorová kosačka 16 570,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 25 / dopravné značenie 45,30 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 24 / výpočet emisií a znečistenie ovzdušia 600,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 23 / revízia plynových kotlov 14 265,75 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 22 / hygienické potreby 401,28 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 21 / veľké vrecia 957,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 17 / metla na čistiace autíčko 720,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 10 / výmena zásobníku vody 1 583,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 20 / účtovné služby 1 400,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 19 / vedenie mzdovej agendy 900,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 18 / dopravné značenie 75,45 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 29 / dodávka a montáž kotla 2 548,00 € sipka
14. 02. 2019 Objednávka číslo 16 / dopravné značenie 1 523,39 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 9 / vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 8 / prenájom lešenia 1 080,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 11 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 14 / mrežu na pántoch pre uličný vpust 125,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 15 / diaľkové ovládače k automatickej bráne 210,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 13 / servis tepelno-energetických zariadení 8 331,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 183 / hydraulický žeriav 49 630,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 181 / demontáž stánkov 2 941,69 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 169 / posypové vozíky 449,91 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 3 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 2 / veľké vrecia 957,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 4 / DOXX - stravné lístky 3 958,42 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 182 / prenájom prestrešenia 3 200,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 5 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 6 / satelitné sledovanie vozidiel 1 028,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 7 / hygienické potreby 1 000,74 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/440 0,00 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/635 0,00 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 171 / zábradlie 3 690,00 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 173 / montáž stánkov na Vianočné trhy 6 162,80 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 172 / domáce vianočné pečivo 1 311,40 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 175 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 174 / hygienické potreby 922,50 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 176 / DZ B13 700 - 2 ks 64,12 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 177 / stravné lístky 3 814,47 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 167 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávke číslo 166 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 168 / dodatková tabuľka 17,53 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 180 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 179 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 178 / hygienické potreby 655,54 € sipka