Objednávky | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

VloženéNázovSumaDetail
30. 07. 2019 Objednávka č. 96 / krovinorezy 1 250,00 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 89 / hygienické potreby 312,25 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 86 / veľké vrecia 1 038,24 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 87 / vodorovné dopravné značenie 2 115,72 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 88 / dopravné značenie 1 398,17 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 90 / okenný parapet v objekte Propeller 2 382,04 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 91 / stavebné a maliarske práce v objekte Propeller 11 340,65 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 93 / rekonštrukčné a zariaďovacie práce v objekte Propeller 7 186,50 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 92 / podlaha v objekte Propeller 4 816,48 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 94 / kreditový systém Ikelp 240,00 € sipka
30. 07. 2019 Objednávka č. 95 / hojdačka 30,50 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 85 / stravné lístky 3 886,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 83 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 84 / vodorovné dopravné značenie 60,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 85 / veľké vrecia 296,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 69 / náhradné kefy na čistiace auto 470,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 68 / servis turniketov vo verejných WC 1 594,80 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 67/2019 / nože na hobľovačku 116,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 70 / dopravné značenie 1 142,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 71 / hygienické potreby 240,00 € sipka
10. 07. 2019 Objednávka číslo 73 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 74 / GPS Dozor Tracker 208,50 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 72 / stravné lístky 3 724,51 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 75 / vrecia 1 038,24 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 76 / hygienické potreby 828,00 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 77 / notebook 443,25 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 78 / spomaľovacie prahy a dopravné značenia 317,15 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 79 / magnetické tabule na autá 59,36 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 80 / postreky, hnojivá 171,20 € sipka
02. 07. 2019 Objednávka číslo 81 / pokladničný systém 1 627,85 € sipka
23. 05. 2019 Objednávka číslo 63 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
16. 05. 2019 Objednávka číslo 62 / hygienické potreby 659,64 € sipka
16. 05. 2019 Objednávka číslo 63 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 64 / veľké smetné vrecia 1 038,24 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 65 / náhradné kefy na čistiace auto 135,00 € sipka
15. 05. 2019 Objednávka číslo 66 / stravné lístky 3 778,49 € sipka
10. 05. 2019 Objednávka číslo 60 / tonery 65,00 € sipka
10. 05. 2019 Objednávka číslo 61 / trvalé dopravné značenie 63,36 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 52 / výmena žiaroviek na semafóroch 75,60 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 57 / oprava poškodených dielov novej batérie 493,24 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 49 / stravné lístky 3 958,42 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 50 / sáčky na psie exkrementy 348,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 51 / smetné vrecia 957,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 53 / oprava havarijného stavu elektroinštalácie v strojovni 2 123,23 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 54 / pásky na vrecia 220,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 55 / oprava ventilu 241,00 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 58 / kontajnerová sieť 135,12 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 56 / dopravné značenie 121,92 € sipka
09. 05. 2019 Objednávka číslo 59 / upgrade pokladnice 190,00 € sipka
09. 04. 2019 Objednávka číslo 43 / príslušenstvo k DZ 143,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 44 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 46 / hygienické potreby 998,66 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 45 / odstránenie poruchy na webovej stránke 150,00 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 47 / postreky a hnojivá 328,80 € sipka
05. 04. 2019 Objednávka číslo 48 / kancelárske potreby 132,47 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 41 / vedenie mzdovej agendy a mzdové služby 12 960,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 39 / samozavlažovacie kvetináče 20 240,40 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 31 / oprava výsuvných stĺpikov 1 724,40 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 34 / metla štandardná 720,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 33 / 957 957,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 32 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 03. 2019 Objednávka číslo 35 0,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 37 / účtovné služby 1 400,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 36 / vedenie mzdovej agendy a mzdové služby 900,00 € sipka
19. 03. 2019 Objednávka číslo 42 / komponenty strešnej konštrukcie 7 120,00 € sipka
01. 03. 2019 Objednávka číslo 28 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
01. 03. 2019 Objednávka číslo 30 / zrkadlo 655,76 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 27 / právne služby a právne poradenstvo 30 000,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 26 / traktorová kosačka 16 570,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 25 / dopravné značenie 45,30 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 24 / výpočet emisií a znečistenie ovzdušia 600,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 23 / revízia plynových kotlov 14 265,75 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 22 / hygienické potreby 401,28 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 21 / veľké vrecia 957,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 17 / metla na čistiace autíčko 720,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 10 / výmena zásobníku vody 1 583,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 20 / účtovné služby 1 400,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 19 / vedenie mzdovej agendy 900,00 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 18 / dopravné značenie 75,45 € sipka
27. 02. 2019 Objednávka číslo 29 / dodávka a montáž kotla 2 548,00 € sipka
14. 02. 2019 Objednávka číslo 16 / dopravné značenie 1 523,39 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 9 / vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 8 / prenájom lešenia 1 080,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 11 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 14 / mrežu na pántoch pre uličný vpust 125,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 15 / diaľkové ovládače k automatickej bráne 210,00 € sipka
11. 02. 2019 Objednávka číslo 13 / servis tepelno-energetických zariadení 8 331,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 183 / hydraulický žeriav 49 630,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 181 / demontáž stánkov 2 941,69 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 169 / posypové vozíky 449,91 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 3 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 2 / veľké vrecia 957,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 4 / DOXX - stravné lístky 3 958,42 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 182 / prenájom prestrešenia 3 200,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 5 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 6 / satelitné sledovanie vozidiel 1 028,00 € sipka
21. 01. 2019 Objednávka číslo 7 / hygienické potreby 1 000,74 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/440 0,00 € sipka
21. 01. 2019 Faktúra číslo 2018/635 0,00 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 171 / zábradlie 3 690,00 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 173 / montáž stánkov na Vianočné trhy 6 162,80 € sipka
07. 01. 2019 Objednávka číslo 172 / domáce vianočné pečivo 1 311,40 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 175 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 174 / hygienické potreby 922,50 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 176 / DZ B13 700 - 2 ks 64,12 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 177 / stravné lístky 3 814,47 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 167 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávke číslo 166 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 168 / dodatková tabuľka 17,53 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 180 / veľké vrecia 957,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 179 / sáčky na psie exkrementy 216,00 € sipka
04. 01. 2019 Objednávka číslo 178 / hygienické potreby 655,54 € sipka