Zmluvy | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

Vložené Názov Príloha
22. 02. 2021 Kúpna zmluva – Juraj Algayer
01. 02. 2021 Zmluva o prenájme hnuteľných vecí č. 02/2021 – EKOTOALETY s. r. o.
07. 01. 2021 Kúpna zmluva č. 1/2021 – P+K s. r. o.
04. 01. 2021 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 75/2018 (n.č.126/2020)