Zmluvy | Technické služby Starého Mesta

E-Dokumenty

VloženéNázovPríloha
06. 03. 2019 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 137/2018/UZ – VÚB, a.s.
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.41 – Halaszová/trh Žlinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.40 – Halász/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.39 – Sabo/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.38 – Koszciklová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.34 – Takács/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.33 – Ivankovics/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.30 – Szabados/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.29 – Marczelová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.28 – Vojtech/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.27 – Klaučová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.26 – Meszároš/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.25 – Horváth/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.24 – Tóthová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.23 – Horváthová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.22 – Horváthová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.21 – Molnárová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.20 – Szabová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.19 – Valacsay/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.18 – Mikuš/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.17 – Botík/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.16 – Chudá/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.15 – Hornáčeková/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.14 – Roško/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.13 – Kovárová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.12 – Tóth/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.11 – Horváthová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.10 – Horváthová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.9 – Skuráková/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.8 – Skuráková/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.7 – Benková/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.6 – Benková/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.5 – Hrvoľová/trh Žilinská
27. 02. 2019 Zmluva o podnájme trhového miesta č.4 – Hrvoľová/trh Žilinská
22. 01. 2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2019 – B-IT Consult s.r.o.
15. 01. 2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 – Slovepo, s.r.o.