Profil spoločnosti | Technické služby Starého Mesta

O spoločnosti

Technické služby Starého mesta, a.s. boli založené hlavným akcionárom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v roku 2001 za účelom správy, údržby a prenájmu majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri.

V roku 2012 sa hlavný akcionár Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodol obnoviť činnosť spoločnosti so zameraním na služby súvisiace s čistením verejného priestranstva, údržby komunikácii a parkov v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Názov organizácie:Technické služby Starého Mesta, a.s.
Sídlo:Žilinská 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Právna forma:Akciová spoločnosť
Dátum založenia:22.01.2001
Hlavné činnosti:Čistiace a upratovacie služby, vykonávanie odťahovej služby, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, správa trhovísk, tržníc a príležitostných trhov, prevádzkovanie verejných WC a detských ihrísk, správa a prenájom nehnuteľností
Štatutárny orgán:Predstavenstvo
Konanie za spoločnosť:Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
Dozorný orgán:Dozorná rada

Výpis z Obchodného registra je dostupný TU.