O spoločnosti

Technické služby Starého mesta, a.s. boli založené hlavným akcionárom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v roku 2001 za účelom správy, údržby a prenájmu majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri.

V roku 2012 sa hlavný akcionár Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodol obnoviť činnosť spoločnosti so zameraním na služby súvisiace s čistením verejného priestranstva, údržby komunikácii a parkov v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Názov organizácie: Technické služby Starého Mesta, a.s.
Sídlo: Žilinská 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Právna forma: Akciová spoločnosť
Dátum založenia: 22.01.2001
Hlavné činnosti: Čistiace a upratovacie služby, správa a údržba zelene, osádzanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, realizovanie vodorovného dopravného značenia, oprava výtlkov, stavebné, rekonštrukčné a údržbárske práce, správa trhovísk, tržníc a príležitostných trhov, prevádzkovanie verejných WC, detských ihrísk a psích výbehov, realizácia dopadových plôch, správa a prenájom nehnuteľností
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Konanie za spoločnosť: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
Dozorný orgán: Dozorná rada

Výpis z Obchodného registra je dostupný TU.
Smernica GDPR je dostupná TU.