Aktuality | Technické služby Starého Mesta

O spoločnosti

Dátum Názov / Aktualita
07. 10. 2021 STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2021 – Výzva

Staromestské vianočné trhy výzva 2021

07. 10. 2021 STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2021 – Prihláška

STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2021 – prihláška

24. 08. 2018 Dispečing údržby mesta

Kontakt dispečingu: 0914 222 055

E-mail: dispecing@tssm.sk