O spoločnosti

Dátum Názov / Aktualita
24. 11. 2021 Dispečing zimnej služby

Kontakt dispečingu zimnej služby: 0914 222 055

E-mail: dispecing@tssm.sk