Aktuality | Technické služby Starého Mesta

O spoločnosti

Dátum Názov / Aktualita
23. 02. 2021 Oznámenie o vyhlásení doplňujúceho výberového konania – Poľná ulica 2021

Výzva

24. 08. 2018 Dispečing zimnej služby

Kontakt dispečingu: 0914 222 055

E-mail: dispecing@tssm.sk