Aktuality | Technické služby Starého Mesta

O spoločnosti

Dátum Názov / Aktualita
24. 08. 2018 Dispečing údržby mesta

Kontakt dispečingu: 0914 222 055

E-mail: dispecing@tssm.sk