Účtovné závierky | Technické služby Starého Mesta

Účtovné závierky

Účtovná závierka 2016Účtovné závierky sa od 1. januára 2014 podľa zákona č. 352/2013 Z. z. § 23d zverejňujú uložením do registra účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Účtovné závierky spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. nájdete aj s popisom na adrese www.registeruz.sk.

Účtovná závierka 2018

Účtovná závierka 2017

Účtovná závierka 2016 

Účtovná závierka 2015

Účtovná závierka 2014