Účtovné závierky

Účtovné závierky sa od 1. januára 2014 podľa zákona č. 352/2013 Z. z. § 23d zverejňujú uložením do registra účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Účtovné závierky spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. nájdete aj s popisom na adrese www.registeruz.sk.

Účtovná závierka 2022

Účtovná závierka 2021

Účtovná závierka 2020

Účtovná závierka 2019

Účtovná závierka 2018

Účtovná závierka 2017

Účtovná závierka 2016 

Účtovná závierka 2015

Účtovná závierka 2014