Výkaz činností

Výkaz činností

Celý deň
12. 11. 2022

Vývoz mestských košov - okruh sobota
Čistenie chodníkov a komunikácií – podľa harmonogramu + okruh streda

View full calendar