Výkaz činností

Výkaz činností

Celý deň
08. 11. 2022

Zber rozptýleného odpadu: Americké nám, Jakubovo nám, Medická záhrada a zber v jednotlivých rajónoch

Vývoz mestských košov – okruh utorok

Čistenie chodníkov – podľa harmonogramu

Čistenie komunikácií – podľa harmonogramu

Detské ihriská: prevádzka Slubekova záhrada
Prevádzka toaliet: Medická záhrada, Grassalkovičova záhrada, Palackého
Prevádzka trhovísk: Poľná, Žilinská

Zber lístia - Murgašova, Holekova, Bukureštská, Jelenia, Škovránčia, Belopotockého, Anenská, Tabakova, Záhrebská, Bjornsonova, Galandova, Godrova, Porubského, Bradlianska, Partizánska

View full calendar