Výkaz činností

Výkaz činností

Celý deň
22. 10. 2022

Vývoz mestských košov - okruh sobota
Čistenie chodníkov a komunikácií – podľa harmonogramu

View full calendar