Výkaz činností

Výkaz činností

Celý deň
23. 09. 2022

Zber rozptýleného odpadu: Americké nám, Jakubovo nám, Medická záhrada

Vývoz mestských košov – okruh piatok

Čistenie komunikácií – podľa harmonogramu

Detské ihriská: prevádzka Slubekova záhrada

Prevádzka toaliet: Medická záhrada, Grassalkovičova záhrada, Palackého

Prevádzka trhovísk: Poľná, Žilinská

Oprava dlažby - Hviezdoslavovo námestie,

Obnova VDZ - Žabotova, Krmanova, Urbánkova

View full calendar