Výkaz činností

Výkaz činnosti

Celý deň
25. 07. 2020

Vývoz mestských košov - okruh sobota
Čistenie chodníkov a komunikácií – podľa harmonogramu

 

View full calendar