Výkaz činností

Výkaz činnosti

Celý deň
11. 07. 2020

Vývoz mestských košov - okruh sobota
Čistenie chodníkov a komunikácií – podľa harmonogramu

Opravy a údržba: fontány

View full calendar