Výkaz činností

Výkaz činnosti

Celý deň
10. 07. 2020

Kosenie: Bjornsonova, Blumentálska, Bernolákova, Kollarovo nám., Krížna vnútroblok
Zber rozptýleného odpadu
: Americke nám, Jakubovo nám, Medická záhrada, , Belopotockého, Šafárikovo nám., Landererov park,  Kmeťovo, Kollárovo nám., Hviezdoslavovo nám., Palackého, Rudnayovo nám., Rybné námestie,Palárikova, Murgašova, Bukurešťská, Holekova, Žabotova, Blumentálska
Vývoz mestských košov – okruh piatok

Čistenie chodníkov – podľa harmonogramu

Čistenie komunikácií – podľa harmonogramu
Odburinenie: Americké nám, Alžbetínska, Dobrovičova, Gajova
Oprava/Stavba: fontána Hviezdoslavovo nám.- repas čerpadlá, oprava obkladu
Detské ihriská: prevádzka Slubekova záhrada
Prevádzka toaliet: Medická záhrada, Grassalkovičova záhrada
Prevádzka trhovísk: Poľná, Žilinská

View full calendar