Výkaz činností

Výkaz činnosti

Celý deň
21. 05. 2021

Oprava: dlažba Hviezdoslavovo nám.

Zber rozptýleného odpadu: Americké nám, Jakubovo nám, Medická záhrada

Vývoz mestských košov – okruh piatok

Čistenie komunikácií – podľa harmonogramu

Detské ihriská: prevádzka Slubekova záhrada
Prevádzka toaliet: Medická záhrada, Grassalkovičova záhrada, Palackého
Prevádzka trhovísk: Poľná, Žilinská

View full calendar