Výkaz činností

Výkaz činnosti

Celý deň
08. 05. 2021

Vývoz mestských košov - okruh sobota
Čistenie chodníkov a komunikácií – podľa harmonogramu za 18.týždeň

View full calendar